Sökning: "feministisk medieteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden feministisk medieteori.

 1. 1. "Strong like a woman" : En kritisk diskursanalys av Netflix kategori "Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär" utifrån ett feministiskt medieteoretiskt ramverk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tilda Hellman; [2018]
  Nyckelord :femininitet; representation; post-feminism; Netflix; TV-serie; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera och problematisera Netflix kategori ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” utifrån valda begrepp inom feministisk medieteori. Det valda teoretiska ramverket och tidigare forskningen låg som grund för hur problemformulering skapats. LÄS MER

 2. 2. Blodigt allvar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lundqvist Corinne; Ström Linnea; [2017]
  Nyckelord :reklamfilm; marknadsföring; mens; libresse; sociala medier; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; feministisk medieteori;

  Sammanfattning : This student thesis examines what discourses exist within Libresse's advertising for sanitary products and if these have evolved over time. To examine this, two epochs have been selected; the first epoch covers the years 1990 to 2003 and the latter epoch covering 2014 to 2017. LÄS MER

 3. 3. Alternativ media och jämställdhet : En analys av artiklar på Avpixlat och dess kommentarer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Häggström; [2016]
  Nyckelord :Jämställdhet; konservatism; feminism; intersektionalitet; alternativ media.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Kroppsaktivism i TV? -Hur diskurser om kropp och skonhet tar sig uttryck idokumentarserien Kroppshets: en multimodal kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Thorstensson Cardenas; [2015]
  Nyckelord :Feministisk medieteori; kroppsaktivism; kroppshets; multimodal kritisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur diskurser om kropp och skönhet tar sig uttryck i SVT:s tvprogram Kroppshets, samt genom vilka språkliga och visuella element kritiken mot rådande kroppsideal förmedlas i programmet. Intresset har bakgrund i fenomenet kroppsaktivism som har vuxit fram på nätet som motreaktion till kroppshets och kroppsångest. LÄS MER