Sökning: "feministisk religionsfilosofi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden feministisk religionsfilosofi.

 1. 1. Vi tror på en allsmäktig, allvetande, fullkomligt god och fri... man? : En feministisk poststrukturalistisk analys av Richard Swinburnes sätt att beskriva Gud.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Olivia Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Feministisk religionsfilosofi; Teism; Gud; Richard Swinburne; Pamela Sue Anderson; Grace M Jantzen; Religiösa Sanningsanspråk; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This essay aims to analyze Richard Swinburne's theistic description of God and investigate whether it is excluding from a feministic perspective. The foundation of this work is built upon the contemporary religio-philosophical debate that criticizes the philosophical work that has transpired since the enlightenment for its unilateral approach and it’s excluding nature. LÄS MER

 2. 2. "the face of humanity can no longer be the face of one particular man" : Bidrag från en feministisk religionsfilosofi till det filosofiska samtalet om religiös mångfald

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hedvig Åström; [2015]
  Nyckelord :Feministisk religionsfilosofi; religionsfilosofi; feminism; religiös mångfald; Pamela Sue Anderson; Grace Jantzen;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka mötet mellan feministisk religionsfilosofi och frågan om religiös mångfald. Utgångspunkten för uppsatsen är religionsfilosofiska texter av Pamela Sue Anderson och Grace Jantzen och dessa texter får här representera och ligga till grund för en feministisk religionsfilosofi. LÄS MER