Sökning: "feministiska säkerhetsteorier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden feministiska säkerhetsteorier.

  1. 1. Genus betydelse i fredsprocesser

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Cornelia Björklund; Linnea Maria Svens; [2008]
    Nyckelord :genus; feministiska säkerhetsteorier ; human security ; fredsprocesser; Liberia; Ellen Johnsson-Sirleaf; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Genusvetenskapen önskar att framhäva genus, med både fokus på enbart kvinnor och på maktrelationen mellan män och kvinnor, i fredsarbetet samt återuppbyggnaden av postkonfliktsamhällen. Kvinnor har länge exkluderats och ignorerats i fredsarbeten. LÄS MER