Sökning: "feministiskt perspektiv litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden feministiskt perspektiv litteratur.

 1. 1. Jo och Amy som feministiska karaktärer : En jämförande karaktärsanalys av Jo och Amy i Greta Gerwigs film Little Women (2019).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Ehn; [2021]
  Nyckelord :Little Women; adaption; karaktär; feminism; Greta Gerwig;

  Sammanfattning : Uppsatsen önskade undersöka karaktärerna Jo och Amy samt deras relation i Greta Gerwigs film Little Women (2019) ur ett feministiskt perspektiv. Detta gjordes genom att jämföra gestaltningen av dem i Gillian Armstrongs filmadaption av Little Women från 1994 och genom att utgå från Jens Eders karaktärsklocka och feministisk filmteori. LÄS MER

 2. 2. En feministisk analys av Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Eriksson; Linda Björkman; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; feminism; könsmönster;

  Sammanfattning : En litteratur- och bildanalys av bilderboksserien Handbok för superhjältar (2017-2021) av Elias Våhlund och Agnes Våhlund. Analysen är gjord ur ett feministiskt perspektiv, varvid syftet är att granska hur karaktärernas könsmönster yttras i bokserien. LÄS MER

 3. 3. ”Det kändes lyckligt” : En studie av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) i ljuset av Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Juliana Gristelli; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Thorvall 1925-2010 ; Det mest förbjudna; Epikuros 341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. ; Lucretius c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr. ; De rerum natura; epikurism; hedonism; etik; njutning; lust; begär; feminism; kön; genus; kvinnors sexualitet i litteraturen; flickor och kvinnor i litteraturen; intersektionalitet; materialism; lärodiktning; litteratur och filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Genus; feminism; femininitet; maskulinitet; stereotyper; normer; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. LÄS MER

 5. 5. Världens starkaste flicka : En litteraturanalys om Pippi Långstrump med fokus på didaktiskt arbete gällande genus och värdegrundsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Lovisa Rengman; [2017]
  Nyckelord :Gender theory; feminist theory; Pippi Longstocking; gender; norms and didactics.; Genusteori; feministisk teori; Pippi Långstrump; könsroller; normer och didaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to try to get an insight into how Pippi Longstocking (Lindgren 2005) can be used for the purpose of working didactically regarding gender and value-based issues. This is a literature study where the first book of Pippi has been analyzed from a feminist perspective and from a gender perspective. LÄS MER