Sökning: "feminists’ theory"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden feminists’ theory.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. Goddess, Lover, Mother, Witch : Feminist Revisionist Mythmaking and Feminine Morphology of Narrative in Madeline Miller’s Circe

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Wiktoria Grzybowska; [2023]
  Nyckelord :feminism; feminist literary theory; greek mythology; feminist mythmaking; revisionism; Circe; Madeline Miller; The Odyssey;

  Sammanfattning : This thesis aims to position Circe by Madeline Miller as an example of feminist revisionist mythmaking and investigate some of the novel’s revisionary practices. I thus begin by introducing the project of feminist revisionism, as conceptualized by several different feminist thinkers. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas attityd till femvertising och femwashing : En kvantitativ studie om feministiska budskap i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Modin; Joline Olsson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; advertising; attitude; social responsability; feminist messages; equality; women’s empowerment; Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; marknadsföring; attityd; socialt ansvar; feministiska budskap; jämställdhet; women’s empowerment;

  Sammanfattning : Consumers and the society as a whole are increasingly demanding companies to take their social responsibility and work actively for gender equality. Companies have therefore begun to use feminist messages in their advertising, also known as femvertising. LÄS MER

 4. 4. Building Bridges Through Visual Manifestations of Statelessness : Decolonial feminism and coalitional engagement against denial of genocide in the Dominican Republic

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle

  Författare :Melike İşleyen; [2022]
  Nyckelord :Statelessness; Decolonial Feminism; Dominican Republic; Coalitional Engagement; Documentary; Stateless and Our Lives in Transit;

  Sammanfattning : The work presented aims to show the complexity, causes, and challenges of being stateless in the Dominican Republic through the medium of documentaries. This thesis will also uncoverpossibilities of resistance and coalitional engagement. LÄS MER

 5. 5. Abortion Rights in Poland: EU and Oppositional Groups vs Law & Justice and the Socialization of Human Rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Poland; Law Justice; EU; Federa; Abortion;

  Sammanfattning : Abstract: This thesis is investigating the situation regarding abortion in Poland since the conservative party Law & Justice came into power. It does so by applying the theory of socialization of human rights, developed by Risse, Ropp & Sikkink (1999). LÄS MER