Sökning: "femkraftsmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet femkraftsmodellen.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. DIGITALISERING INOM BANKSEKTORN : Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sadeer Babawi; Johannes Güner; [2019]
  Nyckelord :Digitization; legitimacy; cost-effectiveness; isomorphism; the five-force model.; Digitalisering; legitimitet; kostnadseffektivitet; isomorfism; femkraftsmodellen.;

  Sammanfattning : Inledning: En stor del av den svenska ekonomin vilar på den svenska banksektorn. I och med den ökande digitaliseringen som blivit än mer påtaglig på senare tid har konkurrenssituationen bidragit till ett nytt utgångsläge än tidigare. LÄS MER

 3. 3. What are the main factors affecting movie profitability?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karl Wallström; Markus Wahlgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis consists of two parts which both focus on the profitability of movies with a theatrical release. The first part has examined if it is possible to create a model for predicting and understanding the profitability of movies. Factors that influence the profitability have also been identified. LÄS MER

 4. 4. Konkurrens om vår soppåse : De kommunala bolagens ställning inom hushållsavfallsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Tengqvist; Sofia Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :branschanalys; hushållsavfall; konkurrens; kommunala bolag; femkraftsmodellen; STS;

  Sammanfattning : Avfallsbranschen kan sägas vara en till hälften avreglerad bransch. Branschen för annat avfall än hushållsavfall avreglerades 2000 medan kommunerna fortfarande har ansvarsmonopol över branschen för hushållsavfall. LÄS MER

 5. 5. En framtid för ModernaHus - Resursbaserad analys kopplad till omvärldsfaktorer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wiktorin; Erik Wendel; [2007]
  Nyckelord :ModernaHus; RBV; femkraftsmodellen; industrialiserat byggande; Skanska; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemställning: Som en följd av slopade subventioner anses det av företag i branschen numera mindre attraktivt att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Detta får till konsekvens att Skanskas koncept för industrialiserat byggande av hyresbostäder, ModernaHus, tappat i efterfrågan. LÄS MER