Sökning: "femringsmodellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet femringsmodellen.

 1. 1. INFORMATIONSKRIGFÖRING I CYBERRYMDEN : en teoriprövande fallstudie av John A. Warden III:s teori på konflikten i Ukraina, 2013–2014.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Kesertzi; [2019]
  Nyckelord :John A. Warden III; femringsmodellen; Ukraina; informationskrigföring; strategi; cyberrymden;

  Sammanfattning : John A. Warden III is one of the leading contemporary air force theorists in the modern era. Warden´s five ring model has proved the ability to explain other dimensions of warfare, as Warden himself claims. A topic that had been receiving much attention is the relatively new arena of warfare, the so-called 'cyberspace'. LÄS MER

 2. 2. Bombningen av Dresden 1945 ur ett militärteoretiskt perspektiv Wardens och Douhets luftmaktsteorier applicerat på ett empiriskt exempel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :John Fransson; [2014]
  Nyckelord :John A. Warden III; Giulio Douhet; Dresden; Andra Världskriget; Tyngdpunkter; femringsmodellen; terrorbombning; RAF; USAF; 1945.;

  Sammanfattning : Bombningen av Dresden är en av andra världskriget mest kontroversiella nyttjanden av luftstridskrafterna från den allierade sidan. Vissa argumenterade för att Dresden var ett civilt mål utan militärt eller strategiskt värde. LÄS MER