Sökning: "femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet femvertising.

 1. 1. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 2. 2. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER

 3. 3. The Appropriation of Feminist Values in Multi-Level-Marketing Distribution Networks

  Master-uppsats,

  Författare :Angelica Ferneborg; Marie Amminger; [2021]
  Nyckelord :Multi-Level Marketing; MLM-Networks; Femvertising; Feminist Media Theory; Relational Agency; Feminist Values; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the communicative and discursive practices used by Multi-Level Marketing (MLM) networks when marketing their network to women as both a business opportunity and as a sisterhood, in order to start and contribute to the conversation regarding the relatively unsupervised communicative practices and their potential effects of MLM distribution networks. By conducting an extensive qualitative analysis on eighteen group call videos posted publicly on YouTube by affiliates of six different MLM networks, this thesis examines the marketing practices used to appropriate feminist values in order to recruit women and sell products. LÄS MER

 4. 4. Generation Y’s attitude towards femvertising in cosmetics: women empowerment or purplewashing? : A mono-method qualitative study

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Margot Descouens; Valentine Gerbault; [2021]
  Nyckelord :femvertising; social brand activism; purplewashing; Generation Y; social media; Instagram; cosmetics industry;

  Sammanfattning : In recent years, femvertising has become a new issue of interest for companies, specifically in areas targeting women. Indeed, some companies in the cosmetics industry, such as Dove - a pioneer in the field - have been addressing the representation of women in advertising by tackling issues of equality, inclusiveness, and self-acceptance. LÄS MER

 5. 5. Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Kaukinen; Lina Ward; [2021]
  Nyckelord :sexualization; branding; femvertising; radical feminism; postfeminism; semiotic analysis; Instagram market communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…? Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. LÄS MER