Sökning: "femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet femvertising.

 1. 1. "Nu finns det ett snus för oss, istället för grabbsnuset" : En kvalitativ studie om företaget LYFTs marknadsföring av vitt tobaksfritt snus och kvinnors ökade konsumtion av snus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ebba Michaelsdotter; Signe Cullhed; Elsa Bergh Brorsson; [2020]
  Nyckelord :Snus; white tobacco-free snus; gender; stereotypes; marketing; LYFT.;

  Sammanfattning : This study examines LYFT, a relatively new Swedish snus company. The object of the study is to explore LYFT’s marketing strategies on their Instagram and website. LÄS MER

 2. 2. What do consumers say? : Exploring Consumers' Opinion on Femvertising in Fashion

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anjali Acharya; Lycke Ristimäki; [2019]
  Nyckelord :femvertising; consumer opinion; fashion advertising; social effects; feminism; gender role;

  Sammanfattning : Fashion advertising has long been repudiated for fostering narrow and stereotypical imagery of women. Today consumers demand advertisements to be inclusive and real in their portrayals. LÄS MER

 3. 3. Kvinnoporträttering & Aktieinvestering: En kvantitativ studie om femvertisings effekter på privatpersoners investeringsintention

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Katarina Dahlgren; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; behavioural finance; advertising; investment intention; brand attitude;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new phenomenon and a growing trend within marketing amongst companies that emphasize on corporate social activism. However, the current research on the effects of femvertising are mainly focused on women's perceptions and consumer behaviour. LÄS MER

 4. 4. The Messages from Femvertising

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Molander; [2019]
  Nyckelord :Budskap; Feminism; Femvertising; Stereotyper; Reklam; Representation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka budskap som framkommer och ges av två femvertising kampanjer. Materialet består av kampanjerna ”I Will What I Want” av företaget Reebok och ”#BeMoreHuman” av företaget Under Armour. Uppsatsens syfte är värdera vilken kvinnosyn dessa femvertisingkampanjer förmedlar. LÄS MER

 5. 5. "This one is for the girls who make IT happen" : en studie som undersöker hur femvertising konstruerar myter om en feministisk kvinnlighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Jonsson; Petronella Moritz; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; kvinnlighet; konsumtion; commodity; myter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur sju olika femvertising-reklamer kodar en feministisk kvinnlighet. Femvertising är ett begrepp som beskriver “female empowering advertising” och är reklam vars mål är att stärka kvinnor. Studien använder sig av en semiotisk bildanalys och Roland Barthes mytbegrepp för att analysera materialet. LÄS MER