Sökning: "femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet femvertising.

 1. 1. "This one is for the girls who make IT happen" : en studie som undersöker hur femvertising konstruerar myter om en feministisk kvinnlighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Jonsson; Petronella Moritz; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; kvinnlighet; konsumtion; commodity; myter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur sju olika femvertising-reklamer kodar en feministisk kvinnlighet. Femvertising är ett begrepp som beskriver “female empowering advertising” och är reklam vars mål är att stärka kvinnor. Studien använder sig av en semiotisk bildanalys och Roland Barthes mytbegrepp för att analysera materialet. LÄS MER

 2. 2. SÄLJANDE RELATIONER -en intervjustudie om förhållandet mellan följare och influencers på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jenny Griffin Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ intervjumetod; femvertising; word of mouth; influencer; instagram; paid;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how female influencers on Instagram build relationships and trust against their young female followers and how the followers experience and relate to the influencers paid collaborative-marketing. A qualitative interview method is used to fulfill the aims of the study. LÄS MER

 3. 3. Feminism i reklam - En kvalitativ publikstudie om kvinnors upplevelse av reklam med feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Beslic; [2019]
  Nyckelord :Commodity feminism; femvertising; reklam;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker följande: hur svenska kvinnor i åldern 18–30 uppfattar och förhåller sig till reklam med feministiska budskap jämfört med kvinnor i ålder 40–55, vilken konsumtionskultur de tillhör samt hur de upplever reklam med feministiska budskap, när det gäller att förändra sättet på vilket kvinnor är representerade. Fenomenet exemplifierades med hjälp av tre reklamfilmer vars uttalade syfte är att stärka kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Femvertising: feminism i syfte att sälja : en undersökning om konsumenters perspektiv på konceptet femvertising

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Tilda Hallencreutz; Agnes Jacobson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; feminist advertising; female representation; consumer perspective; consumer culture;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new concept that describe the use of feminism in advertising. Femvertising aims to both strengthen the image of women and overrule stereotypical representations of women in advertising, whilst at the same time aims to sell products. LÄS MER

 5. 5. Naken och stolt, eller bara blottad? : - En komparativ studie av American Apparel:s framställning av kvinnor i reklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Niva Wonevik; Therese Holm; [2018]
  Nyckelord :American Apparel; femvertising; stereotyp; representation; reklam; semiotik;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas företaget American Apparel:s tidigare och nuvarande bildkommunikation. Företaget har kritiserats otaliga gånger för sin sexistiska porträttering av kvinnor i reklam, vilket är en av faktorerna som har tvingat företaget till en nylansering. LÄS MER