Sökning: "femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet femvertising.

 1. 1. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER

 2. 2. Selling Feminism: A study of Romanian women's attitudes to femvertising and brand activism

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elena-Isabela Boanta; [2020]
  Nyckelord :femvertising; gender equality; purchase intention; feminism; advertising; empowerment; audience studies; emotional branding;

  Sammanfattning : This study explores the impact of female empowering advertisements from a consumer’s perspective. The aim of this research is to investigate the influence of femvertising on the purchase intention and the attitude towards the brand. It also examines the emotional impact of femvertising. LÄS MER

 3. 3. “All a bad b*tch need is money” -en kritisk analys av ambivalensen mellan feminism och kapitalism i musikvideor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalia Dalmer; Lisa Strålin Åsberg; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; femvertising; hiphop; kapitalism; kommersialisering; male-gaze; multimodal; kritisk; musikvideo; objektifiering; populärkultur;

  Sammanfattning : This article argues for the ambivalence between the use of feminist discourses in commercial purposes as the music industry and popular culture is driven by capitalist logic. The issue is analyzed with a multimodal discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Love yourself – men hur? En kvalitativ studie av svenska skönhetsföretags framställning av femvertising

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Broberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur de svenska skönhetsföretagen CAIA Cosmetics, Rebecca Stella Beauty, Indy beauty och Viva La Diva använder sig av budskap som hyllar kvinnor på sina webbsidor. Denna typ av budskap kallas för femvertising och definieras som ”marknadsföring vilken använder sig av olika budskap om att stärka kvinnor och bryter mot stereotypa framställningar av kvinnor” (Åkestam et al. LÄS MER

 5. 5. Mundane Resistance to Feminism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Tersmeden; Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Femvertising; Mundane Resistance; Brand Activism; Male Perspective; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Mundane Resistance to Feminism - Exploring men’s resistance to feminism through femvertising commercials Date of the Seminar: 2020-06-05 Course: BUSN39 Business Administration: Degree Project in Global Marketing - Master Level Authors: Frida Andersson & Sofie Tersmeden Supervisor: Peter Svensson Key words: Feminism, Femvertising, Mundane Resistance, Brand Activism, Male Perspective. Thesis purpose: The purpose of this thesis is to investigate how men express mundane resistance to feminism, when being exposed to femvertising. LÄS MER