Sökning: "femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet femvertising.

 1. 1. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara feminist - Kan femwashing utgöra otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Hansson; [2023]
  Nyckelord :Femwashing; Femvertising; Marknadsföringslagen; otillbörlig marknadsföring; vilseledande marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom den popularisering som skett av feminismen har ett skifte skett i den marknadsföring som riktar sig till kvinnor, främst gällande framställningen av kvinnor i reklam. Dessutom vill många företag idag framställa sig som feminister, antingen för att de faktiskt är det, eller för att de vill utnyttja dess positiva påföljder. LÄS MER

 3. 3. “Rätt man på rätt plats” : En kvalitativ intervjustudie om anställdas upplevelser av externkommunikation på Instagram – en fallstudie inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Max Dunström; Lina Watz; [2023]
  Nyckelord :Instagram; Extern kommunikation; Försvarsmakten; Femvertsing; Anställdas upplevelser; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Today there is an abundance of information exchanges on social media, which means that companies and organizations need to be active and adaptable in order to be seen and noticed by their target group. Therefore, this subject is interesting to investigate from a perspective of media and communication studies. LÄS MER

 4. 4. Feminism till salu! : En kvalitativ multimodal socialsemiotisk analys som undersöker hur femvertising materialiseras i tre svenska reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Sjöholm; Tilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :feminism; femvertising; advertising feminism; advertising; feministic communication; communicating feminism; feministic advertising; femwashing; stereotypes; stereotypic advertising; gender roles; gender roles in advertising; feministisk marknadsföring; feministisk marknadskommunikation; femvertising; feministisk reklam; feminism reklam; kvinnlig reklam; kvinnor reklam; kvinnor marknadsföring; stereotyper; stereotypisk reklam; marknadsföring stereotyper; könsroller; könsroller i marknadskommunikation; könsroller i reklam;

  Sammanfattning : Selling Feminism is a qualitative multimodal social-semiotic analysis that examines and maps how social-semiotic resources are used to materialize femvertising in Swedish marketing communication. The study also discusses what the use of the identified resources can say about the Swedish culture's perception of feminism and the meaning of femvertising. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig egenmakt i reklam, autentiskt eller inte? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur Djerf Avenue och Victoria´s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Helsing; Malin Jansson; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; Instagram; kommodifierad feminism; marknadsföring; MCDA; postfeminism; socialsemiotik; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur modeföretagen Djerf Avenue och Victoria’s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor i sin marknadsföring på Instagram. Vidare analyseras huruvida dessa diskurser om kvinnor kan ses autentiska eller inte i relation till femvertising och kommodifierad feminism. LÄS MER