Sökning: "fenomenography"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fenomenography.

 1. 1. Sekretess i elevhälsoteamet utifrån skolsköterskans perspektiv : hjälp eller hinder?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lena Jacobson; Ida Elveskär; [2017]
  Nyckelord :fenomenography; interdisciplinary teams; nursing; secrecy; team work; fenomenografi; omvårdnad; tystnadsplikt; teamarbete; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan är en del i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet har med sin tvärprofessionella kompetens möjlighet att fånga olika perspektiv för att kunna sätta in rätt insatser för elever. Informationsutbytet inom teamet har dock visat sig vara en utmaning för att nå god samverkan. LÄS MER

 2. 2. "Att bli skapande av det nya" : Fem dramapedgogers uppfattningar av drama som verktyg i vuxnas lärande för hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Julia Fries; [2016]
  Nyckelord :Educational drama; ESD; Sustainable Development; Fenomenography; Transformative learning; Dramapedagogik; LHU; Hållbar utveckling; Fenomenografi; Transformativt lärande;

  Sammanfattning : This dissertation gives a back-ground presenting what Education for Sustainable Development (ESD) and pedagogical drama is, and it presents research on drama-use in ESD. The aim of the study is to explore drama as a tool in adult learning for sustainable development, in a Western context. LÄS MER

 3. 3. Huvudhandledare och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituation på anestesiklinik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2010]
  Nyckelord :nursing instructors; head tutor; clinical education; students; experience; fenomenography; handledare; huvudhandledare; kliniskt utbildningsansvarig; studenter; upplevelse; fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna intervjustudie var att undersöka huvudhandledares och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituationen på en anestesiklinik. Totalt intervjuades 6 huvudhandledare och 5 kliniskt utbildningsansvariga. LÄS MER

 4. 4. SKAPANDE LÄRANDE - En studie av organisters uppfattningar om koralspel och koralimprovisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Karin Johansson; [2003]
  Nyckelord :creative processes; learning; fenomenography; organ playing; improvisation; Interpretation; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Learning and creating – A study of organists’ learning and creative processes in playing a hymn and a hymn prelude. In this study, I wanted to explore how organists experience the learning and creative processes in interpretation of written music and improvisation. LÄS MER