Sökning: "fenomenologi aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fenomenologi aktivitet.

 1. 1. Må bättre – sjung bättre! : En självstudie om huruvida yoga kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dahl; [2018]
  Nyckelord :breathing; stress; yoga; singing; phenomenology; lifeworld; logbook; andning; stress; yoga; sång; fenomenologi; livsvärld; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. LÄS MER

 2. 2. ”Det ena behöver inte utesluta det andra” Pedagogers resonemang kring fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michael Carlsson Kallus; Hima Klinge; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande arbete; Integrering; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Abstract I dagens samhälle har majoriteten av eleverna tillgång till smartphones, surfplattor eller dylikt. Detta bidrar till att den fysiska aktiviteten prioriteras bort av eleverna, både i skolan och på fritiden. Skolan är den plats där barnet, förutom i hemmet, spenderar störst del av sin tid. LÄS MER

 3. 3. ”Allting svävar i rymden” : Barns uppfattningar om människans liv i rymden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Åhlén; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap och teknik i förskolan; estetiska uttrycksformer och IKT i förskolan; barns uppfattningar om rymden; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa förståelse för barns uppfattningar om hur människan lever på en rymdstation och hur digitala verktyg och estetiska uttrycksformer kan bidra med att synliggöra barns uppfattningar om människan i rymden. Studien utgick från en kvalitativ ansats med åtta barn i femårsåldern. LÄS MER

 4. 4. Att säga mer än tusen ord med ett finger

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Pettersson; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; visuell kommunikation; pedagogik; särskola; fenomenologi; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella förutsättningar och behov. LÄS MER

 5. 5. Min kropp är mitt instrument : En självstudie i den fysiska aktivitetens betydelse för sångare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martina Hed; [2017]
  Nyckelord :Musical performance; singing; physical activity; logbook entries; lifeworld; phenomenology of the body; Musikalisk gestaltning; sång; fysisk aktivitet; loggbok; livsvärld; kroppens fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom självobservation utforska på vilka sätt min sång kan förändras av regelbunden fysisk aktivitet. Processen har bestått av fysisk aktivitet fyra gånger i veckan på Lifestyle Fitness Arvika samt övningspass i sång två gånger i veckan på Musikhögskolan Ingesund. LÄS MER