Sökning: "fenomenologi socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden fenomenologi socialt arbete.

 1. 1. Fenomenologi- En litteraturstudie av fenomenologin som presenterades på kandidatprogrammet Socialpsykiatri på Malmö Universitet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Besma Mohammad; Noar hakaj; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; empathy; cours literature; Social Psychiatry; mental illness; phenomen; Fenomenologi; empati; kurslitteratur; Socialpsykiatri; psykisk ohälsa; fenomen;

  Sammanfattning : Fenomenologin har sin grund inom filosofin och intresserar sig för att studera upplevelser och upplevelsen av personens mening, hur personen upplevde en viss händelse och vad personen upplevde. Syftet med den här studien är att studera den versionen av fenomenologi som beskrivs i kurslitteraturen som användes på kandidatprogrammet Socialpsykiatri på Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Holmqvist; Linda Sernerup; [2020]
  Nyckelord :digitalt skrivande; inkludering; läs- och skrivinlärning; speciallärarrollen; talsyntes;

  Sammanfattning : Holmqvist, Maria och Sernerup, Linda (2020). Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. "Bara för att jag är kriminell, är jag ändå en människa" : En studie om hur män och kvinnor som har begått brott upplever att de bemöts av myndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Therése Lövgren; Agnes Kaller; [2018]
  Nyckelord :Phenomenology; stereotypical beliefs; gender theory; stigma; criminality; treatment; Fenomenologi; stereotypa föreställningar; genusteori; stigma; brottslighet; bemötande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to, with a phenomenological approach, investigate how men and women who have committed crimes are being treated by relevant authorities. Four qualitative interviews were conducted and analyzed. LÄS MER

 4. 4. Det nyanlända hoppet : En etnologisk studie av immigration och integration i en norrländsk landsbygdskommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Jonna Hylén; [2018]
  Nyckelord :integration; rural; immigration; migration; belonging; integration policy; municipal demographic challenges; integration; landsbygd; invandring; migration; platstillhörighet; integrationspolitik; kommunala demografiska utmaningar;

  Sammanfattning : Studien handlar om immigration i en landsbygdskommun och syftar till att belysa platsens betydelse för integration och etablering med särskilt fokus på landsbygdsspecifika förhållanden. Studien är gjord i Ragunda kommun i Jämtland, en av Sveriges till befolkningen minsta kommuner. LÄS MER

 5. 5. Bältets omsorg : En fenomenologisk analys av omsorgsperspektiv på bältesläggning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Ekberg; [2018]
  Nyckelord :mechanical restraints; care; compulsory care; power; psychiatry; phenomenology; bältesläggning; omsorg; tvång; makt; psykiatri; fenomenologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER