Sökning: "fenomenologi. Key words: Dance education"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fenomenologi. Key words: Dance education.

 1. 1. ”Spegeln är publiken” En kvalitativ intervjustudie av fenomenet speglar i dansundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elsa Aurell; [2021-07-06]
  Nyckelord :Dansundervisning; speglar; kroppsuppfattning; gymnasieskola; fenomenologi. Key words: Dance education; mirrors; body image; upper secondary school; phenomenology.;

  Sammanfattning : Mirrors are common in dance education. Previous research indicates that mirrors affect dance students body image in various ways. The aim of this study was to describe and analyze dance students experiences of mirrors in upper secondary school education. LÄS MER

 2. 2. Danslärarkroppen som resonanslåda : en hermeneutisk fenomenologisk studie om danslärares upplevelser av att observera (sin) dansundervisning

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Anders Frisk; [2019]
  Nyckelord :Dans; danslärare; dansundervisning; dansdidaktik; fenomenologi; kinestetisk empati; interaffektivitet; kroppslig resonans;

  Sammanfattning : Abstract Title: The dance-teacher body as a sounding board - a hermeneutic phenomenological study about dance-teachers experiences observing (their own) dance education. Author: Anders Frisk, Stockholm University of the Arts - School of Dance and Circus Language: Swedish Key words: Dance, dance teacher, dance education, dance pedagogy, phenomenology, kinaesthetic empathy, interaffectivity, bodily resonance    The aim of this study is to give insights into how dance teachers experience observing (their own) dance lessons. LÄS MER