Sökning: "fenomenologiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden fenomenologiskt perspektiv.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriskt engagemang genom en skärm : En fallstudie om hur medarbetares upplevelser av organisatoriskt engagemang har påverkats av distansarbete i samband med covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fanny Larsson; Sofia Nacksten; [2022]
  Nyckelord :organisational commitment; teleworking; COVID-19 pandemic; organisatoriskt engagemang; distansarbete; covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisatoriskt engagemang är ett begrepp som på senaste tiden har fått större plats i både forskning och i praktiken. I samband med covid-19-pandemin och upprättade restriktioner införde många organisationer distansarbete i någon utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av treenigheten: möbler, människor & arkitektur : En undersökning i samspelet mellan rumslighet och möbler utifrån ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Gustaf Douhan; [2022]
  Nyckelord :möbeldesign; rumslighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : This project is an introduction to studying the relationship between furniture and spaces from a phenomenological point of view. The purpose is to get a deeper understanding of this inter-action emphasizing character, expression and atmosphere. This is done through analyzing two concrete spaces and designing furniture for them and inspired by them. LÄS MER

 5. 5. Morötterna jag har i min trädgård! : En fenomenologisk studie om hur min motivation fungerar i min övning på instrumentet valthorn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Lovisa Weiding; [2022]
  Nyckelord :motivation; practising; phenomenoly; logbook; self-study; motivation; övning; fenomenologi; loggbok; självstudie;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur min egen övningsmotivation fungerar på mitt huvudinstrument. Jag har forskat i ämnet genom att använda mig av olika övningsmetoder samt dokumenterat mitt material med hjälp av en loggbok. LÄS MER