Sökning: "fentanyl"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fentanyl.

 1. 1. Characterisation of Potential Inhibitors of Calmodulin from Plasmodium falciparum

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alexandra Iversen; Ebba Nordén; Julia Bjers; Filippa Wickström; Martin Zhou; Mohamed Hassan; [2020]
  Nyckelord :Plasmodium falciparum; Calmodulin; Malaria; Trifluoperazine; Calmidazolium; Artemisinin; Fentanyl derivatives; Modelling; Docking; Bioinformatics;

  Sammanfattning : Each year countless lives are affected and about half a million people die from malaria, a disease caused by parasites originating from the Plasmodium family. The most virulent species of the parasite is Plasmodium falciparum (P. falciparum). LÄS MER

 2. 2. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Palmér; [2019]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Sammanfattning : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. LÄS MER

 3. 3. Gärningsculpabedömningar vid frivilligt själväventyrande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annikka Björk; [2019]
  Nyckelord :Gärningsculpa; självmord; själväventyrande; vållande till annans död; fentanyl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Svensson; [2017]
  Nyckelord :Buckal; Fentanyl; Intranasal; Intravenös; Morfin; Nebuliserad; Oral; Smärta; Toxicitet; Transdermal.;

  Sammanfattning : Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. LÄS MER

 5. 5. Intranasalt fentanyl för behandling av genombrottssmärta vid cancersjukdom : En litteraturstudie med fokus på farmakokinetik, klinisk effekt, biverkningar och patientacceptans.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Malin Stigbrand; [2017]
  Nyckelord :fentanyl; nasal; cancer; smärtgenombrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER