Sökning: "fermentering"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet fermentering.

 1. 1. Attitudes to feed fermentation for aflatoxin management in maize in Kenya : investigating aflatoxin reduction by yeast-fermentation

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Everlyne Hayo; [2018]
  Nyckelord :feed safety; food safety; dairy production; aflatoxin; contamination; maize; fermentation; yeast; Kasarani; Kisumu;

  Sammanfattning : Aflatoxins are toxins produced by certain strains of fungi belonging to the species Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus during infection in the field, post-har-vest, storage and processing. Aflatoxins are found especially in maize and also carry over into milk when contaminated feeds are fed to dairy cows. LÄS MER

 2. 2. CHARACTERIZATION OF THE GLYCEROL REDOX METABOLISM OF THE L. REUTERI STRAIN DSM 17938

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ulf Johansson; [2018]
  Nyckelord :3-HPA; Lactobacillus reuteri DSM 17938; redox metabolism; reuterin; SD4;

  Sammanfattning : Lactobacillus reuteri är en heterofermentativ bakterie som växer bra på flera olika kolkällor och har studerats flitigt på grund av dess probiotiska effekt. L. reuteri föreslås också för industriell användning, baserat på de intressanta produkterna som bildas vid fermentering. LÄS MER

 3. 3. Analysis of microbial growth in a fermented sausage and risk evaluation of its production

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Marcus Östling; [2018]
  Nyckelord :Fermented sausage; isterband; HACCP; LAB; starter culture;

  Sammanfattning : Fermentation has been used to enhance safety of foods and prolong its shelf lives for a long time. The fermentation was originally a result of spontaneous fermentation by microbes naturally present in the food, it is currently done by addition of known bac-teria in a starter culture. LÄS MER

 4. 4. Sur frukt : Syrad, frystorkad frukt som probiotiskt tillskott och måltidskomponent – En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Isabelle Behrn; [2018]
  Nyckelord :Fermentering; mjölksyrabakterie; sensorik; hälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Livsmedel kan konserveras på olika sätt, och syrning en teknik som har använts under tusentals år. In denna studie studerades syrning av frukt då ett flertal vetenskapliga studier uppmuntrar till en ökad konsumtion av frukt i syfte att förhindra uppkomst av kroniska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER