Sökning: "fermenteringsprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fermenteringsprocess.

  1. 1. Upprätta processbeskrivning och utvärdera processtabilitet för en fermenteringsprocess

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Ann Hofling; [2008]
    Nyckelord :fermenteringsprocess; rCTB-213; procsstabilitet; processkapabilitet; dukoral;

    Sammanfattning : InledningVid Unitech Biopharma, Matfors (Sverige) sker tillverkning av rekombinant Kolera Toxinsubenhet B (rCTB-213), vilket är en av de aktiva substanserna i vaccinet Dukoral®.Unitech Biopharma AB är ett bioteknikföretag fokuserade på legotillverkning avrekombinanta proteiner och tillverkar rCTB för SBL Vaccin AB Solna, (Sverige). LÄS MER