Sökning: "festival c-uppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden festival c-uppsats.

  1. 1. Festival - mer än bara musik : En studie kring vad ideella festivaler får för betydelse i dess kommuner och hur bilden av festivaler har utvecklats i Sverige

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

    Författare :Anna Arnér; Joakim Karlsson; [2014]
    Nyckelord :festival; hultsfred; kandidat; rejmyre; Uppsats;

    Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi undersökt hur ideella arrangemang av svenska festivaler går till. Vi har valt ut Hultsfredsfestivalen i Hultsfredskommun och Skogsröjet i Finspångskommun för att kunna analysera debatten kring festivaler i det lokala och nationella medianätverken samt även hur samarbetet mellan kommun och festival har utvecklats. LÄS MER