Sökning: "fetischism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet fetischism.

 1. 1. Att hitta njutning i den biologiska skräcken : Ett undersökande av den kvinnliga kroppen i den samtida biologiska skräckfilmen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Frida Hillbert; [2020]
  Nyckelord :Skräck; biologisk skräck; Psykoanalys; feminism; fetischism; voyeurism; abjektion;

  Sammanfattning : Den biologiska skr􏰍äcken eller kallad p􏰎å engelska 􏰏body horror􏰐􏰍är en subgenre av skräck som visar människokroppen i syfte till att kränka, kroppsligt eller psykologiskt för att framhäva en obehaglig och skrämmande känsla hos åskådaren. Teman som avvikande kön, mutationer, zombiefiering eller onaturliga rörelser av kroppen är vanliga inom denna genre. LÄS MER

 2. 2. Fetischism, läggning och lag : En kvantitativ analys av en sexuell minoritets relation till lagstadgad läggning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :David Nilsson-Jatko; [2020]
  Nyckelord :Fetishism; fetish; fetishists; law; legislation; sexuality; preference; orientation; sexual orientation; sexual disposition; queer; queer theory; gender studies; gender and queer studies; sexual minorities; sexology; fetishism studies; fetish studies; normativity; heteronormativity; lgbtq; visibility; erasure; sex orientation norm; Fetischism; fetisch; fetischister; lag; lagstiftning; diskrimineringslag; diskrimineringslagstiftning; sexualitet; preferens; sexuell preferens; läggning; sexuell läggning; orientering; sexuell orientering; queer; queerteori; genusvetenskap; sexuella minoriteter; sexologi; begär; fetischismforskning; fetischforskning; heteronorm; hbtq; synlighet; osynliggörande; erasure; normkritik; könsorienteringsnorm; könsorienteringsnormen;

  Sammanfattning : Fetischister är en sexuell minoritet vars sexualitet karaktäriseras av en inriktning mot någon sak, något annat än kön. Svensk lagstiftning kommunicerar en normerande bild av att endast sexualiteter riktade mot kön kan vara grundläggande och utgöra en persons sexuella läggning, övriga tillskrivs att vara sexuella beteenden med svaga konstitutiva kopplingar. LÄS MER

 3. 3. Just nu: Extrapris på Hållbarhet, Jämställdhet och Social Rättvisa! En studie som genom en kritisk diskursanalys undersöker hur H&M inkorporerar politiska ställningstaganden i sin marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study conducts a critical discourse analysis on H&M’s marketing. The purpose is to analyze how H&M uses political positioning as a marketing tool. The study uses theory concerning communication in companies. How a company brand can benefit from communicating intangible values and transparency. LÄS MER

 4. 4. Hjärta till hjärta: fetischisters livsvärldar, gemenskaper och självförståelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Larsson; Noah Saarela; [2018]
  Nyckelord :Fetishism; Sexuality; BDSM; Gender studies; Ethnography; Fetischism; Sexualitet; Genusvetenskap; Etnografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Apart from the previous writings about fetishism within a paraphilic discourse in the medical and psychology fields, fetishism, from an individual perspective, is a rather under-studied field and somewhat of a blind spot in the adjoining field of BDSM-studies in both a Swedish and international context. Fetishism can be defined as the ability of feeling a sense of satisfaction when handling or being near a certain object or when being in a specific situation. LÄS MER

 5. 5. iDeal på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av iDeal of Swedens kommunikation med sina följare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Hanna Hellström; [2018]
  Nyckelord :Ideal; statussymboler; lyxkonsumtion; semiotik; iDeal of Sweden;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att se hur iDeal of Sweden kommunicerar med sin målgrupp genom de bilder och texter de publicerar på sitt Instagramkonto. Vi såg ett problem med att företag konstruerar en viss bild av verkligheten som kan komma att påverka unga tjejer. LÄS MER