Sökning: "fetma i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden fetma i skolan.

 1. 1. Övervikt och fetma : En kvalitativ studie om förebyggande insatser i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mattias Roth; [2020]
  Nyckelord :Overweight; obesity; school nurse; health promotion; Övervikt; fetma; barn; skolsköterska; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma bland barn är ett stort problem i samhället. Allt fler barn lider av övervikt och fetma. Det viktigt att identifiera övervikt och fetma i tidig ålder då de är en stor risk att barnen även kommer att lida av övervikt eller fetma i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. En barndom med övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Persson; Malin Viberg; [2019]
  Nyckelord :discrimination; obesity in children; overweight; prevention; parents; stigma;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos vuxna och barn är både ett komplext och ständigt växande problem inom alla samhällsklasser. Komplexiteten beror på att övervikt och fetma är ett resultat av olika faktorer och med konsekvenser som är både fysiska, psykiska och sociala. LÄS MER

 3. 3. Idrott & Hälsa : En enkätundersökning om gymnasieelevers uppfattningar om lärandet för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robin Hylander; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; gymnasieelever; idrott och hälsa; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet är i dag vanligt både hos unga och vuxna, trots att vi vet om vilka negativa effekter det kan medföra. Brist på fysisk aktivitet är direkt kopplat till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och kortare livslängd. LÄS MER

 4. 4. Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad : en pilotstudie som utforskar barns fysiska aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Henriksson; [2017]
  Nyckelord :förskolegård; fysisk aktivitet; rörelse; utformning; samhällsplanering; rörelsefrihet; barn;

  Sammanfattning : Idag finns ett bristande intresse i stadsplaneringen att skapa utrymme för barn. Att barn behöver fysisk aktivitet är idag omtalat, i samband med att barns tillgång till TV och datorer medför stillasittande, under tiden då barn inte befinner sig i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Arbete med överviktoch fetma i skolan : En fallstudie kringförebyggande arbete utifrån läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Hellqvist Magnus; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER