Sökning: "fett"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet fett.

 1. 1. Måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER

 2. 2. God psykisk hälsa oberoende av kosthållning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Beatrice Johansson; Jasmine Staynfeld; [2020-08-05]
  Nyckelord :anxiety; depression; Hospital Anxiety and Depression Scale; mental health; mood; nutrition; omnivores; vegetarian diet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Författare: Beatrice Johansson & Jasmine Staynfeld Program: Hälsopromotion med inriktning kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 31 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 3. 3. Lammköttråvara i färskkorv : påverkan av djurets kön och ålder på sensoriska egenskaper och fettsyrasammansättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Magnus Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Lamb commodity; Skatole; Mutton flavour; Sensory profile; Fresh sausage; Consumer test; Lammkött; Skatol; Fårsmak; Sensorisk profil; Färskkorv; Konsumenttest;

  Sammanfattning : I Sverige kastreras inte bagglamm. Detta bidrar till djurvälfärd och etiska mervärden för lammköttskonsumenten. Samtidigt finns studier som pekar på att könsmogna intakta bagglamm ger kött med handjurssmak som inte uppskattas av konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Salt-roasting of snack pellets : a study on the effects of a novel processing technique on product quality attributes and acrylamide content

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Sensorisk analys; triangel test; akrylamid; salt; fett; puffade snacks; snack pellet; snacks bearbetning;

  Sammanfattning : Snacks are often associated with chips and expanded snack products that generally known for their characteristic texture. These products are normally high in calories with a low content of nutrients and are therefore perceived as unhealthy by many consumers. LÄS MER

 5. 5. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Cecilia Sterner; [2020]
  Nyckelord :equine; geriatric; yearling; protein; digestion; feed;

  Sammanfattning : The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health can affect the uptakes of nutrients. LÄS MER