Sökning: "fettfri massa"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fettfri massa.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa - En systematisk översiktsartikel Författare: Jonny Trinh och Tilda Olsson Handledare: Therese Karlsson Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: Övervikt och fetma har utvecklats till en global epidemi de senaste decennierna, där risken för samsjuklighet ökar. För att gå ned i vikt måste energiintaget understiga energiförbrukningen. LÄS MER

 2. 2. Effekter på kroppskomposition och anaerob prestation som svar på cykelträning hos icke träningsaktiva äldre personer : En jämförelsestudie efter en 12 veckor lång träningsintervention

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonatan Marklin; Lövgren Alva; [2021]
  Nyckelord :DXA; kroppskompositon; äldre individer; träningsadaption;

  Sammanfattning : Introduktion: Hos den äldre delen av befolkningen är sarkopeni och sjukdomar som uppstår till följd av förändrad kroppskomposition ett stort problem. Träning bedöms ha stor påverkan gällande båda dessa ohälsomarkörer. LÄS MER

 3. 3. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Nyckelord :katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. LÄS MER

 4. 4. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nutritionsproblem är vanligt förekommande hos patienter med huvud-halscancer. Försämring av patienternas nutritionsstatus kan ske redan innan diagnos för att sedan förvärras under och efter behandling, vilket medför en ökad risk för malnutrition och sänkt livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Effekter av kosttillskott på äldre patienter med sarkopeni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Philip Odin; Nanno Veen; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing Care; Nutritional supplements; Sarcopenia; Treatment outcomes; Behandlingsresultat; Kosttillskott; Omvårdnad; Sarkopeni; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   I samhällen där andelen äldre människor ökar i förhållande till andra åldersgrupper, blir det åldersrelaterade sjukdomstillståndet sarkopeni mer och mer aktuellt. Definitionen av sarkopeni innehåller oftast en ökad förlust av muskelmassa och tillståndet har ett tydligt samband med fysiska handikapp, skörhet, längre vårdtider, ökad fallrisk, frakturer, lägre livskvalitet, dödlighet och därmed lidande. LÄS MER