Sökning: "fettfri massa"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fettfri massa.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Abstract Title: The effect of protein supplements on body composition during weight loss in overweight and obese adults - A systematic review articleAuthor: Jonny Trinh and Tilda OlssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: Overweight and obesity have turned into a global epidemic in recent decades, where the risk of comorbidity is increasing. Treatment of overweight and obesity includes lifestyle changes, where diet and physical activity are paramount. LÄS MER

 2. 2. Effekter på kroppskomposition och anaerob prestation som svar på cykelträning hos icke träningsaktiva äldre personer : En jämförelsestudie efter en 12 veckor lång träningsintervention

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonatan Marklin; Lövgren Alva; [2021]
  Nyckelord :DXA; kroppskompositon; äldre individer; träningsadaption;

  Sammanfattning : Introduktion: Hos den äldre delen av befolkningen är sarkopeni och sjukdomar som uppstår till följd av förändrad kroppskomposition ett stort problem. Träning bedöms ha stor påverkan gällande båda dessa ohälsomarkörer. LÄS MER

 3. 3. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Nyckelord :katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. LÄS MER

 4. 4. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 5. 5. Effekter av kosttillskott på äldre patienter med sarkopeni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Philip Odin; Nanno Veen; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing Care; Nutritional supplements; Sarcopenia; Treatment outcomes; Behandlingsresultat; Kosttillskott; Omvårdnad; Sarkopeni; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   I samhällen där andelen äldre människor ökar i förhållande till andra åldersgrupper, blir det åldersrelaterade sjukdomstillståndet sarkopeni mer och mer aktuellt. Definitionen av sarkopeni innehåller oftast en ökad förlust av muskelmassa och tillståndet har ett tydligt samband med fysiska handikapp, skörhet, längre vårdtider, ökad fallrisk, frakturer, lägre livskvalitet, dödlighet och därmed lidande. LÄS MER