Sökning: "fettmassa"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fettmassa.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Abstract Title: The effect of protein supplements on body composition during weight loss in overweight and obese adults - A systematic review articleAuthor: Jonny Trinh and Tilda OlssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: Overweight and obesity have turned into a global epidemic in recent decades, where the risk of comorbidity is increasing. Treatment of overweight and obesity includes lifestyle changes, where diet and physical activity are paramount. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Intermittent fasta och tidsbegränsat energiintag vs kontinuerlig energirestriktion på viktreduktion och kroppskomposition : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Casper Poulsen; Max Brücher; [2021]
  Nyckelord :Intermittent fasting; Time-restricted feeding; continuous energy restriction; Weight loss; Body composition; Intermittent fasta; tidsbegränsat energiintag; kontinuerlig energirestriktion; viktreduktion; kroppskomposition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler individer i välutvecklade länder kan klassificeras som överviktiga. Övervikt och fetma ökar risken för en mängd olika sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och för tidig död i Sverige. Det finns därför behov för att kunna rekommendera effektiva kostinterventioner. LÄS MER

 3. 3. Effekter på kroppskomposition och anaerob prestation som svar på cykelträning hos icke träningsaktiva äldre personer : En jämförelsestudie efter en 12 veckor lång träningsintervention

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonatan Marklin; Lövgren Alva; [2021]
  Nyckelord :DXA; kroppskompositon; äldre individer; träningsadaption;

  Sammanfattning : Introduktion: Hos den äldre delen av befolkningen är sarkopeni och sjukdomar som uppstår till följd av förändrad kroppskomposition ett stort problem. Träning bedöms ha stor påverkan gällande båda dessa ohälsomarkörer. LÄS MER

 4. 4. Acute response in body composition to fed versus fasted high intensity training in young healthy men

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Durim Skenderi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: High bodyfat is linked to a greater risk of chronic diseases for example diabetestype 2 and cardiovascular diseases. This has led to body composition analysis being a way ofmeasuring overall health. There are different ways to perform the body composition analysis. LÄS MER

 5. 5. Är D-vitamintillskott lösningen på den globala fetmaepidemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agnessa Meiton; Gustav Ohlsson; [2019-06-25]
  Nyckelord :D-vitamin; fetma; övervikt; d-vitaminsupplementering; viktminskning; vitamin D; obesity; overweight; vitamin D supplementation; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: D-vitaminets samtliga funktioner i kroppen är svåra att förstå på grund av dess medverkan i många olika processer. Det är känt att fetma är associerat med låga koncentrationer av 25(OH)D i blodet. I flera studier har man sett en korrelation mellan 25(OH)D och fettmassa samt BMI. LÄS MER