Sökning: "fettpärlan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fettpärlan.

 1. 1. Fettpärlan : närstudie om gruppsykologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emma Svensson; [2013]
  Nyckelord :Boule de suif; group psychology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This literary work is a close study of the novel “Boule de suif” from a group psychological perspective. Here studied the different characters influence, on the group composition and the individuals integrity. How much does peer pressure effect each specific individual.. LÄS MER

 2. 2. "Fettpärlan har vi så det räcker till alla!" : En jämförande studie av hur fyra lärare på de studieförberedande och yrkesförberedande programmen tänker och arbetar kring och med litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Vanya Petersén Ekendahl; [2012]
  Nyckelord :litteraturundervisning; litteratur; yrkesförberedande program; studieförberedande program; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att skjuta på budbäraren. : En kvantitativ kontrastiv studie av den syntaktiska strukturen hos tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Svahn; [2009]
  Nyckelord :översättningsvetenskap; syntax; Lindqvist; Wollin; Fettpärlan; Maupassant;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den syntaktiska strukturen i tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant. De tre översättningarna är gjorda av Sigfried Siwertz (1927), Ingvar Johansson (1972) och Johan Gunnarsson (1985). LÄS MER