Sökning: "fetus"

Visar resultat 16 - 20 av 83 uppsatser innehållade ordet fetus.

 1. 16. Gravida kvinnors inställningar och tankar kring kost och motion : En kvalitativ studie om kost- och motionsvanor under graviditeten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Barhammar; [2017]
  Nyckelord :Pregnancy; diet; physical activity; exercise; health; Graviditet; kost; fysisk aktivitet; motion; hälsa;

  Sammanfattning : Hälsosamma kost- och motionsvanor är viktigt under våra liv. När en kvinna blir gravid kan det vara extra viktigt att tänka på nyttig kost och att utföra fysisk aktivitet för att påverka hälsan i positiv riktning. LÄS MER

 2. 17. Berikande möten : Barnmorskors upplevelser i mötet med Intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berdén; Lovisa Englén; [2017]
  Nyckelord :Intrauterine Fetal Death; midwife; experience; meetings; feelings; caring; relation; intrauterin fosterdöd; barnmorska; upplevelse; möten; känslor; vårdande; relation;

  Sammanfattning : Intrauterin fosterdöd (IUFD) definieras som ett barn som, efter 22 fullgångna graviditetsveckor, efter framfödandet inte visar några livstecken. Det drabbar drygt 400 barn i Sverige årligen. Enligt tidigare forskning har barnmorskan en viktig roll i att förbereda föräldrarna samt underlätta deras första möte med sitt döda barn. LÄS MER

 3. 18. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 4. 19. Diabetes typ 1 och graviditet : -Kvinnors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Johansson; Charlotte Östlihn; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: Being pregnant and having diabetes mellitus type 1 requires great knowledge from both the women and the healthcare staff because of the risk for comlications for the mother and the fetus. The women need to maintain as normal blood glucose control as possible before and during pregnancy and it is important that they feel strengthened by healthcare professionals in order to achieve optimal diabetes treatment. LÄS MER

 5. 20. Lungutveckling och surfaktant : lammets perinatala överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Folkesson; [2017]
  Nyckelord :lungembryologi; ovin; får; surfaktant;

  Sammanfattning : En lamning kräver ofta en hel del arbete av tackan och ibland även av djurägaren innan lammet piggnar till efter födseln och kan ta sig upp på egna ben för att dia. Komplikationer vid lamning är inte helt ovanligt och kan göra processen lång, uttröttande och smärtsam för både tacka och lamm. LÄS MER