Sökning: "fib aktuellt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fib aktuellt.

 1. 1. Tidningen GQ och populärkulturell objektifiering : En historisk studie av omslag i förändring mellan 1958-2013

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Danell; [2014]
  Nyckelord :GQ omslag historik feminism blickar kroppar;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera tidningen GQ:s omslag mellan åren 1958-2013 för att ta reda på om patriarkala strukturer går att urskilja i omslagens text- och bildspråk. Jag vill specifikt undersöka hur män och kvinnor framställs på omslagen och hur detta kan ha förändrats mellan åren 1958-2013. LÄS MER

 2. 2. Genus - en medial konstruktion? : En kvalitativ text- och bildanalys av Cosmopolitan och FHM

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Lindbäck; Fanny Engströmer Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Media; Genus; Femininitet; Könsföreställningar; Kvalitativ textanalys; Kvalitativ bildanalys; Kvinnligt och manligt; Kvinnor och media; Män och media; Cosmopolitan; FHM; Livsstilsmagasin; Tidningar; Könskonstruktion; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Genom åren har debatten om hur män och kvinnor framställs och porträtteras i media handlat om vilka signaler dessa sänder ut till samhället, med tyngdpunkten på negativa aspekter kring hur framförallt bilden av kvinnan framhålls.I denna uppsats ges ett försök till att undersöka och granska hur föreställningar om genus uttrycks och produceras i text och i bild i livsstilsmagasinen Cosmopolitan och FHM. LÄS MER