Sökning: "fiber bank"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fiber bank.

 1. 1. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER

 2. 2. Methods for measuring mercury in gas ebullition from fiber banks : A literature study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Diana Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fiber bank; fiber rich-sediment; mercury; contaminants; gas ebullition; pulp-fiber; wood industry; paper industry; environmental toxicity; wood waste;

  Sammanfattning : Mercury contamination is an environmental issue with high priority due to its high toxicity. In addition to the atmospheric deposition, several lakes and rivers in Sweden are contaminated as a result from wood and pulp-fiber industries which stretches back 200 years. LÄS MER

 3. 3. XRF-mätning av tungmetaller i bottensediment under vatten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Charlotte Gonzalez; [2021]
  Nyckelord :X-ray fluorescence XRF ; mercury; fiber bank; Environmental monitoring; Hazardous materials; Röntgenfluorescens XRF ; kvicksilver; fiberbank; miljömätningar; farliga material;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att besvara frågan om röntgenfluorescens är en bra metod för att mäta kvicksilver i bottensediment under vatten. Undersökningen har genomförts genom ett fysiskt experiment och kräver någon form av ett röntgenfluorescenssystem. LÄS MER

 4. 4. Theoretical design of an XRF system for environmental measurements of Mercury in fiber banks

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Runpeng Yu; [2020]
  Nyckelord :XRF detection system; MCNP modelling; Mercury; Fiber bank;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates the advantages of using the Energy-dispersive X-ray fluorescence (ED-XRF) system to quantify the mercury content in fiber banks at first. The Monte Carlo N-Particle (MCNP) code was then used to simulate the XRF system model with suitable parameters such as the input X-ray energy level, the detector material, and the environmental factor (water depth). LÄS MER

 5. 5. Optimization and development of the welding system for fiber-optic duct joints

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jiatong Duan; [2019]
  Nyckelord :Electrofusion welding; Fiber-optic duct; Current Measurement; dsPIC33FJ16GS404; Capacitor bank;

  Sammanfattning : At present, the fiber optic ducts are connected by a mechanical type of joint. In this method, two ducts cut in the right angle are pushed in from both sides of the joint, and takes approximately one second to joint ducts together. LÄS MER