Sökning: "fiberarmerad sprutbetong"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fiberarmerad sprutbetong.

 1. 1. Deformationsmätningar av förstärkningsbågar i biotitområden i LKAB:s gruva i Malmberget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Ylmefors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att gruvbrytningen går djupare förändras förutsättningarna för malmbrytning. Med djupet ökar de vertikala bergspänningarna och beroende på brytningsmetod kan även de horisontella bergspänningarna öka. LÄS MER

 2. 2. An experimental study of the validity of the round panel test method for shotcrete

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Nadia El zain; [2018]
  Nyckelord :Shotcrete; sprayed concrete; yield line theory; tunnel lining; steel fibers; round determinate panels; test beams; Sprutbetong; runda plattor; tunnelbeklädnad; fiberarmerad sprutbetong; stålfibrer; böjdraghållfasthet; balkar; mätosäkerhet;

  Sammanfattning : Shotcrete (sprayed concrete) was used for the first time in 1914 and has become of  growing importance in stabilizing the excavated tunnel sections over the past century.  Even though the technology develops, there are some difficult tasks such as the design of a bolt anchored tunnel lining made of shotcrete. LÄS MER

 3. 3. Är fiberarmerad sprutbetong motiverad ur bärighetssynpunkt? : En jämförelse med traditionell släntning och jordspikning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erika Erkstam; Henrik Nyberg; [2014]
  Nyckelord :fiberarmerad sprutbetong; släntstabilitet; jordspikar; säkerhetsfaktor; kostnad;

  Sammanfattning : This thesis is written on behalf of Skanska, Väg- och Anläggning Stockholm Mälardalen, vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, NKS. The report has resulted in recommendations for the method of soil stabilizations of soil nailing, excavation of slope and fiber reinforced shotcrete, which is the most suitable method from a safety and a cost point at the NKS. LÄS MER