Sökning: "fiberbankar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet fiberbankar.

 1. 1. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER

 2. 2. Methods for measuring mercury in gas ebullition from fiber banks : A literature study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Diana Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fiber bank; fiber rich-sediment; mercury; contaminants; gas ebullition; pulp-fiber; wood industry; paper industry; environmental toxicity; wood waste;

  Sammanfattning : Mercury contamination is an environmental issue with high priority due to its high toxicity. In addition to the atmospheric deposition, several lakes and rivers in Sweden are contaminated as a result from wood and pulp-fiber industries which stretches back 200 years. LÄS MER

 3. 3. Gas Emissions from Contaminated Fibrous Sediments in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Collin; [2020]
  Nyckelord :Fiberbank; fibrous sediment; gas ebullition; GHG emissions; methanogenesis; optical ebullition sensor; Fiberbank; fibersediment; gas ebullition; växthusgas emissioner; metanogenes; optiska ebullitions sensore;

  Sammanfattning : Gas Emissions from Contaminated Fibrous Sediments in Sweden The discharge of untreated wastewater from pulp and paper mills have resulted in the accumulation offibrous sediments on the bottom of many nearby aquatic recipients. Some accumulations are multiplemeters thick and consist almost entirely of cellulose fibre or wood chips; these are called fiberbanks. LÄS MER

 4. 4. XRF analys av fiberbankar : Förbättring av XRF-signal genom filtreringav röntgenstrålar under vatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Nils Eriksson; [2020]
  Nyckelord :XRF; röntgen; kvicksilver; under vatten; spektroskopi; filtrering;

  Sammanfattning : Målet med det här projektet var att undersöka huruvida en XRF signalkan förbättras genom att filtrera denna genom en tunn skiva avantingen aluminium, bly eller molybden. För att undersöka dettaanvändes programmet MCNP6. LÄS MER

 5. 5. Submarine slope instability as a cause of contaminated sediment dispersal in Ångermanälven, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hannes Berg Wiklund; [2015]
  Nyckelord :Submarine landslides; contaminated sediments; weak layers; Ångermanälven; Undervattenskred; förorenade sediment; svaga lager; Ångermanälven;

  Sammanfattning : This study aims at providing results for the analysis of the stratigraphy underlying contaminated sediments in Ångermanälven. The contaminated sediments, containing heavy metals and persistent organic pollutants, are derived from wastewater discharged into Ångermanälven from nearby paper and pulp industries. LÄS MER