Sökning: "fiberoptik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fiberoptik.

 1. 1. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :direktinfallande dagsljus; fiberoptik; mörk urbanmiljö; skuggväxt;

  Sammanfattning : Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. LÄS MER

 2. 2. Hållbart samhällsbyggande : En studie av hur digital infrastruktur kan bidra till hållbar samhällsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shwan Najmadin Shaker; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; ecological sustainability; economic sustainability; social sustainability; high-speed broadband; IT infrastructure; fiber optic; Hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; höghastighetsbredband; IT-infrastruktur; fiberoptik;

  Sammanfattning : För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle krävs ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Ett sätt att uppnå hållbarhet är genom digitalisering, men detta förutsätter att det finns robust och framtidssäker infrastruktur. LÄS MER

 3. 3. Optisk gitarr-pickup

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Björklund; Ola Hammarstedt; Albert Linder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med projektet är att med ljus läsa av vibrationer i en sträng och omvandla dessatill en elektrisk signal. Detta gjordes med en uppställning bestående av fiberoptik förledande av ljuset, en komponent baserad på en fotodiod, en serie filter samt enoperationsförstärkare. LÄS MER

 4. 4. Fiberoptisk nätplanering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Johansson Sävenberg; [2015]
  Nyckelord :Nätverk; Networking; David; Sävenberg; examensarbete; kommunikationsteknik; fiberoptik; planering; ersliden; umeå;

  Sammanfattning : Denna studierapport handlar om hur man kan gå tillväga för att bygga upp ett fiberoptiskt bredbandsnät i stadsdelen Ersliden utanför Umeå. Arbetet har styrts efter en kravspecifikationför vad nätet ska klara av.Rapporten innehåller två delsystem. LÄS MER

 5. 5. Binary surfaces - ljusemitterande textiler för inredningssammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Bobeck; [2015]
  Nyckelord :Optical fibres; weaving; textile design; smart textiles; interior design; Fiberoptik; vävning; textildesign; smart textiles; inredning;

  Sammanfattning : Examensarbetet Binary surfaces - ljusemitterande textiler för inredningssammanhang är ett undersökande arbete om hur fiberoptik kan användas i vävda strukturer. I arbetet har de parametrar som påverkar mötet mellan fiberoptik och väv, samt de möjligheter de tillsammans skapar utforskats. LÄS MER