Sökning: "fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 1435 uppsatser innehållade ordet fiction.

 1. 1. Kvinnor, yoghurtglass, och Frankenkukar. En undersökning om kvinnors begär i "Milk Fed" av Melissa Broder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Byström; [2022-02-17]
  Nyckelord :Melissa Broder; Milk Fed; Kvinnors begär; Hunger; Bekräftelse; Ätstörning;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the depiction of female desire in the novel "Milk Fed", published in 2021 by author Melissa Broder. Female desire as a literary motif has become more frequent in fiction over time, moreover it has been widely discussed and moralised. LÄS MER

 2. 2. "Kommer de att vilja läsa detta?" : - en studie över lärares resonemang kring skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Josefin Fermfelt; Emma Hansson; [2022]
  Nyckelord :Litteraturval; lärares resonemang; läsning; skönlitteratur; svenskämnet; ämnesambitioner; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare resonerar kring skönlitteratur och skönlitterär läsning, samt att utifrån resonemangen synliggöra deras ämnesambitioner. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Worlding Communication: The Foregrounding of Novel Communication Barriers in Literature

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Serra Hughes; [2022]
  Nyckelord :novel communication barriers; Eric Hayot; novum; world literature; estrangement; metadiegetic structures; Jürgen Habermas; Darko Suvin; language; linguistic novelty;

  Sammanfattning : Novel communication barriers, innovative obstacles to mutual understanding that deviate from the norms of the actual world, are a recurring yet understudied presence in aesthetic worlds of all kinds. Some examples of this are Dana’s twentieth-century way of speaking that travels back in time with her in Kindred, or Americans under Japanese occupation struggling to speak through cultural and linguistic barriers in an alternate historical timeline in The Man in the High Castle, or the unique obstructions to communication in the alien encounters of Ursula Le Guin’s The Left Hand of Darkness or Ted Chiang’s “The Story of Your Life. LÄS MER

 4. 4. Legitimeringar för litteraturläsning : Elevers upplevelser av varför vi läser skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joy Mayzel; Jenny Olsson; [2022]
  Nyckelord :elevers upplevelser; konstruktion; legitimeringar av skönlitteratur; litteraturläsning; skönlitteratur; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa studie syftar till att utveckla kunskaper om elevers upplevelser av varför vi läser skönlitteratur inom svenskämnet. Elevers röster är fortfarande få bland studier inom fältet, trots att de är en viktig komponent för svenskämnets konstruktion. LÄS MER

 5. 5. Falskhetens gissel i cynismens högborg : En studie i otillförlitligt berättande som exempel på nazism utifrån tre kvinnogestalter i Pär Lagerkvists Dvärgen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Annica Hjelm; [2022]
  Nyckelord :Pär Lagerkvist; The Dwarf; narratology; unreliable storytelling; The second world war; The Renaissance; Nazism; anti-Nazism; Nietzsche;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight how Pär Lagerkvist’s fictional dwarf, a symbol of the deformed in man but is not always visible on the outside, despises weakness and peace and how the desire for power is expressed in the novel. These aspects in turn lead to contempt for love and mercy, the absence of which implies hostility, something that has moral consequences. LÄS MER