Sökning: "fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 1071 uppsatser innehållade ordet fiction.

 1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 2. 2. ”Varje barn förtjänar att se sig själv som hjälte på sidorna” : En empirisk studie om mångkulturell skönlitteratur i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellenor Fransson; Shkurte Feka; Marlen Shehadeh; [2020]
  Nyckelord :Multi-cultural; intercultural; fiction; scaffolding; problematize; focus on the problem; normalize; Mångkulturell; interkulturell; skönlitteratur; scaffolding; problemfokus; problematisera; normalisera;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är det idag mångkulturella samhället och hur media lyfter fram denna mångkulturalitet som en problematik samt hur detta speglas för barnen. Skolans syfte är att utbilda nästa generations medborgare och det är med barnen som arbetet måste börja för att få bort den idag allt större segregation som finns i samhället. LÄS MER

 3. 3. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 4. 4. Vad är elementärt i Sherlock Holmes karaktär? – En komparativ analys av Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes och adaptionen av karaktären i TV-serierna Sherlock och Elementary

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Renner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study analyses the fictional character of Sherlock Holmes, both in his original representation in the stories by Sir Arthur Conan Doyle, and in two modern day televised adaptations, Sherlock and Elementary, both of which place the character of Sherlock Holmes in our day and time. The character of Sherlock Holmes is immensely popular to this day and the purpose of this essay is therefore to analyse the essential traits of the character, and to contrast them with the changes made in the adaptations, in order to find out how the character of Sherlock Holmes portrays the relationship between fiction and society. LÄS MER

 5. 5.  “What you NEED to know”,  “Was man wissen muss” and “Vad man behöver veta” : A contrastive corpus study of  NEED to and its German and Swedish correspondences in non-fiction

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Hanna Julin; [2020]
  Nyckelord :democratization; the Linnaeus University English–German–Swedish Corpus LEGS ; NEED to; obligation; parallel corpus; semi-modal; translation;

  Sammanfattning : This study investigates how the semi-modal need to is translated into German/Swedish and which German/Swedish correspondences are translated into need to. To this end, the Linnaeus University English–German–Swedish Corpus (LEGS) is used. LÄS MER