Sökning: "fideikommiss"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet fideikommiss.

 1. 1. Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela von Bornstedt; [2019-05-21]
  Nyckelord :fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. LÄS MER

 2. 2. Erstavik : Fideikommiss ur ett resursperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Anton Haeffner; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By examining the spicific structure of ownership associated with a fideikommiss, this study uses a geographic perspective to explain how Erstavik remain a rural-like area surrounded by urban development. The results based on questionnaire and literature search shows that laws and regulations for fideikommiss does not fully protect property within a fideikommiss from development. LÄS MER

 3. 3. Greve, torpare, statare : Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-1945

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Åberg; [2018]
  Nyckelord :Johannishus; statare; torpare; Landbo; Wachtmeister;

  Sammanfattning : The workobligations and the form of salary for the workers at Johannishus estate is the main objective of this essay. Knowledge about those subjects was obtained through the use of source material from Johannishus estates private archive. LÄS MER

 4. 4. Avveckling av fideikommiss - En analys av undantagsregeln i lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angela Belfrage; [2018]
  Nyckelord :Fideikommiss; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag (1963:585) om avveckling av fideikommiss trädde i kraft för att avveckla de nuvarande svenska fideikommissen. Dessa ska som regel avvecklas när den sista innehavaren av fideikommisset avlider enligt 3 § avvecklingslagen. LÄS MER

 5. 5. En förlängning av fideikommisset vid synnerligt kulturhistoriskt värde - en kritisk granskning av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Lagerås; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När de svenska riksdagskamrarna 1963 beslutade att kvarvarande fideikommiss skulle avvecklas infördes ett undantag från avveckling i 6 § lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss, i de fall egendomen är av synnerligen kulturhistoriskt värde. I sådant fall kan regeringen besluta om förlängning av fideikommisset i det enskilda fallet. LÄS MER