Sökning: "fiduciary duties"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fiduciary duties.

 1. 1. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. LÄS MER

 2. 2. Styrelseledamots skyldigheter gentemot aktieägarna vid M&A-transaktioner i Delaware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :styrelseledamot; ansvar; aktieägare; Delaware; amerikansk rätt; M A; transaktion;

  Sammanfattning : The Court of Chancery in Delaware is, in regard to adjudicating corporate governance issues, the most preeminent court in the United States. The Court is one of equity, and has century-long tradition of dealing with litigation arising out of disputes concerning the internal affairs of corporations. LÄS MER

 3. 3. Doing Good While Being Good : A study of the relationship between Corporate Social Responsibility and the Swedish Companies Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Djäken; [2016]
  Nyckelord :Aims of the Swedish Companies Act; Swedish Companies Act; SCA; company s interest; company s objects; contemporary CSR; corporate gifts; corporate governance; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR and Swedish corporate governance; de facto value transfers; duty of loyalty; duty of care; duties of the board; duties of the managing director; ESV; enlightened shareholder wealth maximization; executive compensation; fiduciary duties; profit purpose; purpose of the limited company; pluralist purpose; pyramidal ownership structure; value transfer framework; shareholder value model; shareholder primacy model; share buybacks; Swedish corporate governance; Swedish Code on Corporate Governance; ABL; aktiebolags syfte; aktiebolags vinstsyfte; aktiebolags verksamhetsföremål; aktieåterköp; aktieägarmodell; bolagsstyrelsens ansvar; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR och svensk bolagsstyrning; förtäckta värdeöverföringar; företagsgåvor; institutionella ägare; korsägande; pluralistiskt vinstsyfte; pyramidägande; Svensk kod för bolagsstyrning; svensk bolagsstyrning; upplyst aktieägarmodell; verkställande direktörs ansvar; värdeöverföringsreglerna; värdeöverföringar;

  Sammanfattning : This thesis investigates the current interrelationship between the provisions contained in the Swedish Company Act (2005:551) and activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) pursued by companies listed at Nasdaq Stockholm. The focal point of this thesis could be argued to be of particular relevance in this day and age, as companies listed at Nasdaq Stockholm continue to perform at the top of the league in global sustainability performance measurements, and Swedish and European legislators have intensified their efforts to encourage businesses to operate in a way that does not incur unacceptable social costs to society. LÄS MER

 4. 4. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare i svenska och amerikanska aktiemarknadsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Franzkeit; [2012]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; komparativ rätt; bolagsstyrning; corporate governance; komparativ bolagsstyrning; comparative corporate governance; ersättning till ledande befattningshavare; lojalitetsplikt; duty of loyalty; omsorgsplikt; duty of care; business judgment rule; aktiemarkandsbolag; VD; CEO; verkställande direktör; lön; arvode; ersättning; styrelse; styrelseansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ersättningen till ledande befattningshavare identifierades i slutet av förra millenniet som en bidragande faktor till det låga förtroendet för näringslivet i USA och i Sverige. Lagstiftarna har sedan dess försökt komma till rätta med problemen både genom lagreglering samt via bolagskoder och listningsregler på börser. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Board composition on Accounting Profitability of the Firm : A Study of Large Caps in Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Rahel Tsehaye Zemichael; Serkalem Tilahun Basazinew; [2010]
  Nyckelord :Corporate Governance; Board of Directors; Accounting Profitability Measurements and CEO;

  Sammanfattning : Background: The issue about corporate governance became more prominent in recent years as a result of corporate scandals and misconduct of executives. Firms, board members, and executives have been subject to criminal and civil actions over hidden debt, inflated earnings, insider trading, tax evasion, misuse of funds, and breaches of fiduciary duties. LÄS MER