Sökning: "field theory"

Visar resultat 1 - 5 av 3429 uppsatser innehållade orden field theory.

 1. 1. Antecedents of Preferred Customer Status - In the context of the Automotive Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nguyen Ha Mi Hoang; Vinh Quang Bui; [2021-06-14]
  Nyckelord :preferred customer status; customer attractiveness; supplier satisfaction; buyer-supplier relationship; social exchange theory; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. EVALUATION OF RADIATION DOSES USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR AND SCOLIOSIS PROCEDURES

  Master-uppsats,

  Författare :Louise Strandberg; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; Cone beam CT; CT; EVAR; scoliosis; radiation dose; effective dose;

  Sammanfattning : Purpose: The study includes the two areas, vascular surgery and orthopedics, and focuses on endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) and scoliosis procedures. EVAR procedures contribute to a high radiation dose to the patient and for scoliosis procedures, it is often young girls that are undergoing surgery. LÄS MER

 3. 3. 49 kommuner och kampen mot klockan - En kvalitativ intervjustudie om hur SVT Nyheter Västs journalister ser på sitt public service-uppdrag i relation till geografisk representation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Centre; Alva Karlsson; Klara Sävenlund; [2021-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this study is to investigate how the journalists at SVT Nyheter Väst experience their public service assignment in relation to geographical representation of the published news. We will fulfill our aim by studying journalists opinions about news selection andevaluation. LÄS MER

 4. 4. UPLOADING WAR: The Weaponisation of 0s and 1s and the Changing Nature of War

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Bell; [2021-02-25]
  Nyckelord :war; cyberwar; cyberattacks; violence; legitimacy; maps;

  Sammanfattning : As digital technology revolutionises the world, it is not surprising that it is altering the way states conduct themselves, especially in terms of war. War is a powerful policy tool of states and its implications are massive. LÄS MER

 5. 5. KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sabina Ostermark; [2021-02-17]
  Nyckelord :Forskningsbibliotek; neoinstitutionell teori; organisationskommunikation; Akademi; forskningsfrämjande; rationaliteter;

  Sammanfattning : Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. LÄS MER