Sökning: "figuration"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet figuration.

 1. 1. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 2. 2. Vikingar, handelsmän eller plundrare? : En undersökning av hur vikingar gestaltas i läromedel för årskurs 4–6 under åren 1969–2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Johansson; Max Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :Vikings; Textbooks; Curriculum; Represent; Vikingar; läroböcker; läroplan; presentera;

  Sammanfattning : The meaning with this essay is to study and analyze the figuration of vikings in Swedish educational books during a period between 1969-2010, together with how the Swedish government's curriculums during the same time period have shaped the content of the educational books regarding the content of vikings. In order to be able to answer these questions a set criterion was formed before the writing started on the essay to form a foundation for the conclusions that were later formulated in the essay. LÄS MER

 3. 3. Säkerställs kvalitetsarbetet i förskolan? : En vetenskaplig essä om kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ipek Erbayraktar Chamsine; [2020]
  Nyckelord :Education Leadership; Systematic Quality Work in Preschool; Kvalitetsarbete; pedagogiskt ledarskap; normkritik;

  Sammanfattning : The scientific essay begins with a figuration that will make the needs and guidance visible for the educator. This essay aims to investigate the educators work considering the quality process and where the systematic work take place, In relation to the guidance given by the preschool teacher and the principal of the preschool. LÄS MER

 4. 4. Écriture féminine i rörelse mot andras skrivande : En närläsning av Mara Lees litterära gestaltningsstrategier och den Andre i Kärleken och hatet (2018)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :My Carnestedt; [2020]
  Nyckelord :Mara Lee; the Other; difference; temporal figurations; temporalization; écriture féminine; revolutionary time;

  Sammanfattning : Écriture féminine moving towards Others writing: A close reading of Mara Lee’s literary figuration strategies and the Other in Kärleken och hatet (2018) This essay examines how Mara Lee re-negotiates écriture féminine through an artistic writing practice from a contemporary horizon of queer-theory and post-colonial perspectives on the immanent power structures of language. Arguing for the relevance of écriture féminine as an entry to understand the figurations of the Other, through the similar literary strategies that navigates past the repressive and subordinating structures of language. LÄS MER

 5. 5. Performance evaluation of Java garbage collectors for large heap transaction based applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicole Jagelid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The automated memory management mechanism known as garbage collection is a vital part of the Java Virtual Machine (JVM) and has considerable influence on the overall performance of a running application. Java Development Kit 13 (JDK13) offers several garbage collectors for the developer to choose from when configuring the environment. LÄS MER