Sökning: "figurations"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet figurations.

 1. 1. The Loss of Chaos : Figurational Togetherness with Digital Distance Work

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :mediatization; figurations; digitalization; work; distance work; COVID-19; physical copresence; mediatization; figurations; digitalisering; arbete; distansarbete; COVID-19; fysisk samvaro;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, many organizations and employees suddenly became increasingly reliant on digital technologies to safely continue work. In this master’s thesis, I tried to understand how such rapid change could be understood when compared to wider, more gradual processes of intensifying media reliance. LÄS MER

 2. 2. Écriture féminine i rörelse mot andras skrivande : En närläsning av Mara Lees litterära gestaltningsstrategier och den Andre i Kärleken och hatet (2018)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :My Carnestedt; [2020]
  Nyckelord :Mara Lee; the Other; difference; temporal figurations; temporalization; écriture féminine; revolutionary time;

  Sammanfattning : Écriture féminine moving towards Others writing: A close reading of Mara Lee’s literary figuration strategies and the Other in Kärleken och hatet (2018) This essay examines how Mara Lee re-negotiates écriture féminine through an artistic writing practice from a contemporary horizon of queer-theory and post-colonial perspectives on the immanent power structures of language. Arguing for the relevance of écriture féminine as an entry to understand the figurations of the Other, through the similar literary strategies that navigates past the repressive and subordinating structures of language. LÄS MER

 3. 3. Levande ytor - Världen är vår canvas : Rumslig upplevelse med Spatial AR

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Cecilia Arvidsson; Izabella Henningsson; Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Spatial augmented reality; Projection mapping; Spatial storytelling; Calm technology; Experimentation; nature; Spatial augmented reality; Projection mapping; Spatial storytelling; Calm technology; Experimenterande; Natur;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker vi hur projection mapping (projicering på en yta) kan användas för att skapa en rumslig berättelse eller upplevelse. Utifrån vår egna tolkning av calm technologys (lugn teknologi) principer har vi skapat ett designperspektiv som syftar till att göra designen lugn, genom att teknologin inte ska bli störande för åskådaren. LÄS MER

 4. 4. Encuentros entre voces humanas y seres más-que-humanos - Figuraciones animales en el poema "El albatros" de Charles Baudelaire y el cuento "La Casa de Asterión" de Jorge Luis Borges

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Oscar Sebastian Tellini; [2019]
  Nyckelord :humano; seres más-que-humanos; minotauro; albatros; voz lírica; voz narrativa; “La casa de Asterión”de Borges; “El albatros”de Baudelaire;

  Sammanfattning : This study analyses the presence of more-than-human beings, particularly animal figurations, in two works of diverse literary genres, namely: the poem “The albatross”(1861) by Charles Baudelaire and the short story “The house of Asterion”(1947) by Jorge Luis Borges through the lens of theories on the animal turn. Previous studies on both the poem and the short story analyzed the animal (albatross and minotaur) in allegorical or metaphorical terms emphasizing a human-centered perspective. LÄS MER

 5. 5. Food: A Sensuous Matter of the Everyday : A sensorial exploration of material and bounded natures of mundane food practices

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Elin Linder; [2018]
  Nyckelord :Food; sensuous anthropology; boundaries; the everyday; materials; actor-network theory;

  Sammanfattning : This thesis examines everyday food practices such as sensed by seven households in the city ofStockholm, Sweden. By sensuously exploring the acts of acquiring, preparing, cooking, eating,and wasting food, I analyze how food is a matter of olfactory, gustatory, auditory, tactile, andvisual significance, as much as matter per se. LÄS MER