Sökning: "fika historia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fika historia.

 1. 1. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Nyckelord :lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. LÄS MER

 2. 2. För nöjes skull : En kartläggning av Falu stadskärnas nöjesliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Frida Vogler; Sara Tjernström; Linda Zhou; [2010]
  Nyckelord :nöjesliv; attraktiva städer; Falun;

  Sammanfattning : Nöjeslivet är ett viktigt område när det gäller att göra en stad attraktiv för dess invånare och besökare. Efter en besöksundersökning av centrumföreningen Centrala Stadsrum visade det sig att det finns invånare och besökare som inte är helt nöjda med dagens nöjesliv i Falun. LÄS MER

 3. 3. Plats för en kvinna : frisinnade folkpartistiska kvinnors partipolitiska organisering och arbete i Gävle 1930 till 1946

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap

  Författare :Elin Nyström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den partipolitiskt aktiva kvinnans arbete och situation i den lokala frisinnade/folkpartistiska partiorganisationen i Gävle mellan 1930-1946. Delsyften är att beskriva relationerna dem emellan samt undersöka vilken betydelse som tillskrevs de aktiva kvinnorna. LÄS MER