Sökning: "fiktion eller fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fiktion eller fakta.

 1. 1. I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emelie Bronstorp; [2022]
  Nyckelord :Sveriges Radio; P3 Serie; Mockumentär; Fiktion; Mockumentalitet; Ontologisk otydlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. LÄS MER

 2. 2. Fakta eller fiktion? : En studie om skolans verklighetsförankring i undervisningen kring källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Frida Näslund; [2021]
  Nyckelord :Meta-fictiv awarensess; non-fictional novels; new journalism; source criticism; source critical principles; truth claims; Faktion; källkritik; källkritiska principer; metafiktivt medvetande; sanningsanspråk;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut. Detta studerades genom en halvstrukturerad forskningsintervju med både lärare och elever. Lärarna är verksamma gymnasielärare i svenska och eleverna läser sitt tredje år vid gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Fiktiva karaktärer som verktyg för destinationsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lundin; [2019]
  Nyckelord :destination development; fiction; scientist; pedagogical agents; character design; design; destinationsutveckling; fiktion; forskare; pedagogiska agenter; karaktärsdesign; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte användandet av en fiktiv maskotkaraktär som verktyg för destinationsutveckling. Arbetet utgick från ett samarbete med Platåbergens Geopark, i syfte att förenkla förmedlingen av en bredd av ämnen och platser till en helhetsbild, speciellt målgruppen barn. LÄS MER

 4. 4. Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj : En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2016]
  Nyckelord :commercial; commercial language; intimisation; intertextuality; rhetoric; reklam; reklamspråk; intimisering; intertextualitet; retorik;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. LÄS MER

 5. 5. Från den vita duken till klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pierre Ockedal; [2016]
  Nyckelord :Genus; Historisk spelfilm; Identitet; Kön; Sexualitet;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har tagits fram med syfte om att undersöka, diskutera och analysera hur lärare förhåller sig till identitet i relation till historisk spelfilm. Detta syfte har framkommit mot bakgrund i att ge historieundervisningen mening och värde, samt att föra fram läraruppdragets myndighetsutövande och demokratiska fostrande. LÄS MER