Sökning: "fiktion eller fakta"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden fiktion eller fakta.

 1. 11. Den självbiografiska romanen: Fakta eller fiktion? - En studie av Ivar lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren :

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Blom; [2010]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; Självbiografi; Självbiografisk roman; Narratologi; Fakta; Ickefiktion; Fiktion;

  Sammanfattning : Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från varandra. LÄS MER

 2. 12. Diskurser om internationell tjänst och meritvärdering : fakta eller fiktion?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Ahlqvist; [2009]
  Nyckelord :Discourse; Organizational Culture; Merit rating; International missions; Officer; utlandsstyrkan; internationell tjänst; officer; meritvärdering; organisationskultur; diskurs;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har sedan länge haft uppgiften att delta i internationella insatser, och som på senare år intensifierats. I början på 2000-talet startade en transformation mot en ny försvarsmakt med ökat internationellt fokus. I denna förändring har arbete skett i olika steg för att förändra myndighetens organisationskultur. LÄS MER

 3. 13. Gömda - en dokumentärromans uppbyggnad : Problematik med faktionsepik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Morgan Degervik; [2009]
  Nyckelord :Faktion; berättarteknik; uppbyggnad; dokumentärroman;

  Sammanfattning : Abstract Idag är litteratur som påstås beskriva sanna händelser mycket populär, framför allt bland yngre läsare. Ofta skildrar denna litteratur ett extraordinärt människoöde som kryddas med inslag av våld, sex och olika övergrepp. Det är en persons subjektiva sanning som berättas, ofta av en journalist. LÄS MER

 4. 14. Fakta/Fiktion : En analys av förhållandet mellan fakta och fiktion hos Sten Bergman och Per Olof Sundman.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Martin Willander; [2008]
  Nyckelord :Fiktion; Sten Bergman; Sundman; Fakta;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de litterära, narratologiska elementen i ett verk som bygger på faktiska händelser och jämföra det med de faktiska element som kan återfinnas i ett skönlitterärt verk. För att svara på detta tar jag hjälp av tre underfrågor:• Vilka narratologiska grepp används? Här tar jag att ta upp och diskutera språket, författaren/berättaren och dennes roll samt hur berättandet framförs. LÄS MER

 5. 15. Vilken värld gestaltas i matematikläroböcker? En textanalys av bråk- och procentavsnitt i fyra läroböcker för årskurs 6

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Paterson; Olga Wedbjer Rambell; [2007]
  Nyckelord :matematik; läroböcker; läromedelsanalys; värdering;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund:Skolverket lyfter i en rapport fram att elevernas bristande motivation i matematik beror av bundenhet till läro-medlet. Det är därför viktigt för oss lärare att veta vilken bild av matematikens användbarhet och av världen somskildras i elevernas läroböcker för att kunna motivera eleverna och hjälpa dem att nå målen. LÄS MER