Sökning: "fiktion och verklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden fiktion och verklighet.

 1. 1. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2021-09-28]
  Nyckelord :Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Sammanfattning : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. När fiktion blir verklighet : En litteraturstudie om pornografins inverkan på ungdomars intima relationer

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Frida Lidström; [2021]
  Nyckelord :Intima relationer; pornografi; sexualkunskap; sexuellt våld; ungdomar;

  Sammanfattning : Young women have testified about how they feel forced to agree to hard sex that leaves them with pain and injuries. The aim of this study is to examine if there is a link between pornography and violence in adolescents’ intimate relationships. LÄS MER

 3. 3. Verklighet eller fiktion? : Litteraturens påverkan på 1800-talets kvinnors syn på sig själva och sitt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Ekerup; [2021]
  Nyckelord :Genus; 1800-tal; Kvinnor; Litteratur; Normer; Ideal; Marie Sophie Schwartz;

  Sammanfattning : Research has shown that studies on the impact of literature on the individual probably have been bigger than we previously thought. The 19th century writers had great power in influencing public opinion on current social issues. Well aware of their power, they used it to the maximum. LÄS MER

 4. 4. Tunna (blå) linjen mellan fiktion och verklighet : En publikstudie om hur polisen anser att deras yrke framställs i tv-serien Tunna blå linjen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Judith Bringner; [2021]
  Nyckelord :Qualitative research; Audience research; Semi-structured interviews; Representations theory; Identity theory; Jargon; Humor; Drama; tv series; Police; Tunna blå linjen; Sveriges Television; SVT.; Kvalitativ forskningsstudie; Semistrukturerad Intervjuguide; Publikstudie; Representationsteori; Identitetsteori; Jargong; Humor; Drama; tv-serier; Polisen; Tunna blå linjen; Sveriges Television; SVT.;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat hur polisen uppfattar att deras yrke framställs och representeras i tv-serien Tunna blå linjen som visas på SVT. Detta har gjorts genom en kvalitativ forskningsmetod som bygger på semistrukturerade forskningsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Ordlöv och barrbokstäver : Mening och materialitet i fyra bilderböcker från 00- och 10-tal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2020]
  Nyckelord :Meaning; Materiality; Picture books; Performativity; Eve Kosofsky Sedgwick; Karen Barad; Maria Nikolajeva; Elina Druker; Gittan och Gråvargarna; I skogen; Vem ser Dim?; Vi blåste bort ibland; Pija Lindenbaum; Eva Lindström; Maria Nilsson Thore; Viveka Sjögren; Semiotics; Diffraction; Picture; Text; Paratext; Mimesis; Picture book theory; Iconicity; Reader; Mening; Materialitet; Bilderböcker; Performativitet; Eve Kosofsky Sedgwick; Karen Barad; Maria Nikolajeva; Elina Druker; Gittan och gråvargarna; I skogen; Vem ser Dim?; Vi blåste bort ibland; Pija Lindenbaum; Eva Lindström; Maria Nilsson Thore; Viveka Sjögren; Semiotik; Diffraktion; Bild; Text; Paratext; Mimesis; Bilderboksteori; Ikonicitet; Läsare;

  Sammanfattning : This essay aims to understand how meaning and materiality work in four picture books from the 00s and 10s; Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen by Eva Lindström, Vem ser Dim? by Maria Nilsson Thore and Vi blåste bort ibland by Viveka Sjögren. The essay uses two theoretical works about picture books: Bilderbokens pusselbitar by Maria Nikolajeva and Modernismens bilder – Den moderna bilderboken i Norden by Elina Druker. LÄS MER