Sökning: "fiktionsvärld"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fiktionsvärld.

 1. 1. Den närvarande modern : En analys av moderskap och modrande i skönlitterär kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :moderskap; modrande; litteraturvetenskap; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Vilken är kvinnans roll i samhället? Är hon, även nu på 2000-talet, främst ämnad att vara en modersfigur? Den normativa tanken om att kvinna är synonymt med moder tycks vara något som fortfarande till stor del lever kvar i dagens samhälle. Men måste varje kvinna älska sina barn och vara närvarande i deras liv?De tre böcker jag valt att undersöka i min uppsats behandlar alla på ett eller annat sätt den närvarande modern. LÄS MER

 2. 2. Drama som magiskt möte : En undersökning med förskolebarn i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Mira Horovitz; [2010]
  Nyckelord :drama; förskolebarn; dramapedagogiskt arbete med små barn; närvaro; transcendens; fiktionsvärld; transformering; lek och lektillstånd.;

  Sammanfattning : Horovitz, M (2010). Drama som magiskt möte – en undersökning med förskolebarn i fokus. C-uppsats i dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.Abstract Den här uppsatsen handlar om ”magiaspekten” i det dramapedagogiska arbetet med barn i förskoleåldern. LÄS MER