Sökning: "fiktiv läsare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fiktiv läsare.

 1. 1. Läsning på liv och död : En tematisk och berättarteknisk läsning om läsandets funktioner i Markus Zusaks The Book Thief

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Genette; death; reading; fictive reader; Dillon; mise en abyme; palimpsest; The Book Thief; narratology; palimpsest; Genette; The Book Thief; narratologi; döden; mise en abyme; fiktiv läsning; funktion; Förintelsen; Dillon; Markus Zusak; hypertextualitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka på vilka sätt läsning framställs och vilka funktioner läsning fyller i Markus Zusaks uppmärksammande roman The Book Thief (2005). För att besvara detta syfte ställs frågeställningarna: Hur förhåller sig protagonisten Liesel till läsning och vad betyder det för henne? På vilket sätt förstärks romanens lästematik med hjälp av dess berättarteknik? Analysen är uppdelad i två delar. LÄS MER

 2. 2. "Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar." En studie av Körkortsbokens bild av bilföraren

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Åsa Fredriksson; [2014-10-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract (Engelska)The aim of this study is to investigate who is being emphasized, constructed and normalized as the addressee written for, in the text book “Körkortsboken 2013”. Körkortsboken is used as the major textbook in the theoretical part of the education necessary to obtain a drivers’ license in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Den fiktiva läsaren i dagstidningar : En undersökning om skapandet av fiktiva läsare i tre tidningar 1890

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Amanda Carleson; [2013]
  Nyckelord :Dagstidningar; fiktiv läsare; skapande; Dagens Nyheter; Nya Dagligt Allehanda; Stockholms Nyheter;

  Sammanfattning : This essay researches how newspapers created fictional reader identities through their content. Three newspapers have been studied from the week first to eight of February 1890, Nya Dagligt Allehanda, Dagens Nyheter and Stockholms Nyheter. The question that the essay is attempting to answer is which fictional readers were created. LÄS MER

 4. 4. Fight Clubs pedagogiska möjligheter : En studie av Fight Club och dess möjlighet att forma kritiska läsare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :David Janson; [2009]
  Nyckelord :Fight Club; faktion; fiktionalitet; litterär repertoar; allmän repertoar; undervisning; kritisk läsning; tendens; intertextuella relationer;

  Sammanfattning : För att ta reda på hur ett verk kan framhäva sin egen fiktionalitet och hur ett verk kan förhålla sig till andra texter gjorde jag en närläsning och tolkning av Fight Club. Syftet med undersökningen var att försöka undersöka verkets pedagogiska möjligheter att matcha och utmana elevernas litterära och allmänna repertoar, med fokus på textens möjligheter att göra motstånd mot förhållningssättet att läsa litteratur som empirisk avbildning av verkligheten, samt hur jag som pedagog kan använda detta verk för att illustrera hur den som fiktiv text skapar sin betydelse genom sitt förhållande till andra texter och klassiska teman. LÄS MER

 5. 5. Skriv en artikel : - Om elevers genreuppfattningar i gymnasieskolans nationella prov i svenska

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet

  Författare :Eric Borgström; [2008]
  Nyckelord :Svenska; didaktik; nationella prov; genre; elevtext; textstruktur; artikel;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda vad som karaktäriserar den i de nationella proven för gymnasieskolan, frekvent förekommande artikelgenren. Kursen Svenska B är ett kärnämne i gymnasieskolan och avslutas med ett obligatoriskt nationellt kursprov. Det innebär att alla elever i den svenska gymnasieskolan ska genomföra dessa kursprov. LÄS MER