Sökning: "filament"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet filament.

 1. 1. Direct pellet extruder developed for LEDC - 3D print with recycled materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Paolo von Krogh; [2018]
  Nyckelord :LEDC; 3D-printing; recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis is to develop a 3D printer that easily and conveniently can print with recycled plastic such as PET bottles, plastic packaging and much more. The printer will be designed according to the needs of a developing country. LÄS MER

 2. 2. Alternative reactive solvent for ABB products

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Xuewei Wang; [2018]
  Nyckelord :epoxy resin; hardener;

  Sammanfattning : The epoxy resin mixture is used for wet filament winding load carrying and electrically insulating tubes for high voltage applications. The cured tubes are key parts of the final products which are subject to qualification. The safe function of the products generally depends on low moisture content. LÄS MER

 3. 3. Chemical and physical changes in PET fibres due to exhaust dyeing : Issues in thermo-mechanical recycling of dyed PET textiles

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Lindström; [2018]
  Nyckelord :Polyethylene terephthalate; polyester; exhaust dyeing; auxiliary chemicals; degradation; hydrolysis; thermo-mechanical recycling; fibre-to-fibre recycling; FTIR; DSC; tensile properties; demand absorbency test.;

  Sammanfattning : Polyethylene terephthalate (PET) is the most used fibre in the textile industry. PET is also used in other products, e.g. soft-drink bottles and food packaging. LÄS MER

 4. 4. LED-lampor och dimrar : Mätningar av elkvalitet och ljusflimmer

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Elkvalitet; Flimmer; LED-lampa; Dimmer;

  Sammanfattning : För konsumenter är det svårt att finna utförlig information om vilka dimrar och LED-lampor som fungerar bäst tillsammans. Konsumenter behöver god vägledning att välja rätt produkter för att man vill ha en lampa som klarar av att lysa som den ska och inte orsakar synligt flimmer. LÄS MER

 5. 5. Airwasher : Luftrening med hjälp av växter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Oscar Bendrik; [2018]
  Nyckelord :Luftrening; luftfuktare; luftrenare;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar en designprocess innehållande, litteraturstudier, intervjuer, observationer, marknadsundersökning, idégenerering, fokusgrupp, utvärdering och kommunikation. Syftet var att vidareutveckla en luftrenare/luftfuktare kallad Airwasher för företaget Växt och Miljödesign. LÄS MER