Sökning: "filhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet filhantering.

 1. 1. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av databas och verktyg för insamling och behandling av data från bevisinstrument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Frankell; Marcus Gandal; Regina Hansson; Dennis Mivelli; Johan Nordling; Christopher Olli; Younus Salman; [2021]
  Nyckelord :databas; användargränssnitt; filhantering; XML; CSV;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett kandidatprojekt som utförts med Nationellt forensiskt centrum som kund. Uppgiften var att skapa ett databasbaserat program för att lagra och hantera stora mängder XML-filer från kundens testinstrument. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett aktivt fiskedrag

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :fishing lure; fishing; sea; vertical fishing; cod halibut; Jigghead; patent; patent application; light; illuminated lure; active; studie; design; designprocess; drawings; fiskedrag; fiske; havsfiske; vertikal; vertikalfiske; torsk; hälleflundra; Jigghuvud; patent; patentansökan; ljus; ljuskälla; aktivering; fritidsaktivitet; examensarbete; förstudie; resultat; design; utveckling; ritningar; designprocess;

  Sammanfattning : Sportfiskarna söker ständigt efter nyheter inom branschen. Konkurrensen är tuff bland företag inom branschen och det gäller att ständigt kunna erbjuda det senaste. En innovativ produkt som kan skapa uppmärksamhet hos fisken är en eftertraktad nyhet. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av kaffebryggare för kaffeentusiaster.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Concept; concept development; product development; coffee; coffee brewing; coffee machine; design; design process; Koncept; konceptframtagning; produktutveckling; kaffe; kaffebryggning; kaffemaskin; design; designprocess;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren 3TEMP AB har visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på hemmamarknaden för kaffeutrustning. De har planer på en produkt som fungerar som en automatisk kaffebryggare som maler kaffebönor och fyller en kopp. LÄS MER

 5. 5. HTML5 på skrivbordet : En undersökning på Ida Infront

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Joel Halvarsson; [2015]
  Nyckelord :HTML5; JavaScript; användbarhet; desktop; webb; applikation; ida; infront;

  Sammanfattning : Webbapplikationer har ökat i antal och användning i synnerhet de senaste åren sen tillkomsten av HTML5 som simplifierat processen. Många desktopapplikationer idag är lämplig för en övergång till webb. LÄS MER