Sökning: "filippa k csr"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden filippa k csr.

 1. 1. Kommuniktation av CSR : En kvalitativ studie av CSR-kommunikation och CSR- strategier inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Wilma Hedén; [2016]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; CSR-kommunikation; Sidenkompaniet; Filippa K;

  Sammanfattning : Hedén, W. 2016. Kommunikation av CSR. LÄS MER

 2. 2. Alone we are strong, together we are stronger - a qualitative comparison of four Swedish fashion companies' work with Corporate Social Responsibility

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kroon; Isabelle Marttila; [2014-03-05]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Transparency; Stakeholder Theory; Legitimacy; Cooperation; Partnership; Organization; Management; Fashion industry; Gina Tricot; Odd Molly; KappAhl; Filippa K;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att prata CSR : - En studie av hur företag kommunicerar om CSR till anställda, investerare/ägare och NGO:s

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Aspholm; Olivia Liljedahl; [2014]
  Nyckelord :CSR; intressent; envägskommunikation; tvåvägskommunikation; kommunikationsinnehåll; kommunikationskanal; anställda; investerare ägare; NGO;

  Sammanfattning : Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit sig stort på senare tid och kan ha positiva effekter på företags verksamhet och samhället i stort. För att företag ska kunna nyttja de positiva följderna med ett CSR-arbete är kommunikationen till intressenterna central. LÄS MER

 4. 4. ...And who sewed your clothes? : Alienation in the time of division of labour – A Marxist analysis on two contemporary Swedish fashion brands

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för modevetenskap

  Författare :Judith Katharina Nyfeler; [2012]
  Nyckelord :alienation; estrangement; Corporate Social Responsiblity CSR ; fashion; supply chain; division of labour; branding narratives;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions of Marx’s concept of alienation in regards to the semi-aware state of it in contemporary society. In the fashion industry, one of the most globalised businesses, the supply chains are getting larger, tasks are being outsourced and labour is divided on several dozens of workers involved, relationships are socially and geographically dispersed. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad? : En studie av tre svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Susanna Mårtensson; Johanna Ollevik; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företagens samhällsansvar är ett socialt fenomen, som blivit viktigare allteftersom konkurrensen på marknaden ökat. Detta medför att företagen måste utveckla strategier och förändra affärsidéer för att överleva på den framtida marknaden. LÄS MER