Sökning: "film analys kön"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden film analys kön.

 1. 1. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
  Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER

 2. 2. Vem erhåller makten och inflytandet? : En intersektionell analys av Bruce Springsteens låttexter och hur man kan arbeta med dem i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mats Harrysson; [2018]
  Nyckelord :Intersectionality; Springsteen; values; text analysis; Intersektionalitet; Springsteen; värdegrund; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att genomföra en intersektionell analys av några av Bruce Springsteens låttexter skrivna under perioden 1978-1984. Avsikten är att undersöka hur maktstrukturer uppkommer beroende av kön, sexualitet, klass och etnicitet. LÄS MER

 3. 3. "I hate to point out the obvious, but you are in fact a hooker"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Avvikande; Feminism; Normer; Prostitution; Stereotyper; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att göra en analys av två filmer och två dokumentärer för att se hur dessa kan konstruera prostitution som ett socialt problem. Syftet har även varit att analysera och koppla attityder och tolkningar i filmerna till undersökningens teorikapitel om stigmatisering och feminism. LÄS MER

 4. 4. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Edström; [2018]
  Nyckelord :North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Number one: you can never have sex” : En analys av sexualitet och genus i tre skräckfilmer mellan 1997-2017.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matteus Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :skräckfilm; sexualitet; genus; kön;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag om Carol Clovers teorier från boken Men, Women and Chain saws: Gender in the Modern Horror Film fortfarande går att applicera på filmer som kom ut efter det att boken publicerats 1992. De två frågorna jag vill besvara är huruvida Clovers text fortfarande går att applicera, samt hur sexualitet och genus representeras i filmerna jag valt att använda. LÄS MER