Sökning: "film analyze"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden film analyze.

 1. 1. Falskt alarm! Inga terrorister! : Muslimska stereotyper i svenska kriminalserier, ungdomars identitetsskapande och undervisning om islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Romelin; [2021]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; identitet; islamofobi; stereotypisering; kriminalserie; orientalism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and discuss negative stereotypes of Muslims and supposed Muslims in fictive images and theorize what impact such images have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this can have for the multi-cultural classroom. LÄS MER

 2. 2. The Development Of Bio-Composite Films From Orange Waste : A Methodological And Evaluation Study Of Material Properties

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Samira Syed; [2021]
  Nyckelord :Orange waste; bio-composite films; biodegradable; glycerol; citric acid; ultrafine grinder film casting;

  Sammanfattning : Bioplastic research has become more diverse and different types of research on bioplastic production have been conducted from fruits and vegetable waste, for example, orange waste. The wastes that come from oranges contain more than just vitamins, it has soluble sugars, starch, hemicellulose, cellulose, and pectin. LÄS MER

 3. 3. Det mörka förtrycket på den vita duken : En studie om 1900-talets medborgarrättsrörelse i samtida film.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anja Baghalian; Amina Fehratovic; [2021]
  Nyckelord :Racism; racial prejudice; relationships; the civil rights movement; film analysis; discrimination; the other.;

  Sammanfattning : Films can be a source to enjoyment, cultural enrichment and relaxation. But films are alsofilled with messages and subtext that affects the one who watches the film. One of the effectsis the reproduction of racism and stereotypes. Therefore, have we chosen to analyze threemodern films that illuminate the civil rights movement. LÄS MER

 4. 4. Barbie och Representation av Kvinnor : En narrativ och semiotisk visuell analys av femininitet i Barbiefilm.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Eckernäs; [2021]
  Nyckelord :Gender; Barbie; Mattel; representation; femininem gender roles; stereotypes; hyperfemininity; Barbie Princess Adventure; gender difference; postfeminism; feminism; animated movie; Genus; Barbie; Mattel; representation; femininitet; könsroller; stereotyper; hyperfemininitet; Barbie Princess Adventure; genusskillnader; postfeminism; feminism; animerad film;

  Sammanfattning : Denna undersökning granskar hur representationen av de kvinnliga karaktärerna sker i Barbiefilmen Barbie Princess Adventure (2020). Granskningen genomfördes genom två separata analyser, en narrativ analys av filmen och en semiotisk visuell analys av de kvinnliga karaktärerna. LÄS MER

 5. 5. Depression, djävulen och förvandling : En semiotisk analys av djävulen som visuell metafor för depression i den animerade kortfilmen How Have You Been?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Milena Legowska; [2021]
  Nyckelord :Visual metaphor; devil; monster; depression; mental health; semiotic analysis; symbolism; transformation; Visuell metafor; djävulsgestalt; monster; depression; psykisk hälsa; semiotisk analys; symbolism; förvandling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur djävulsgestalten används som visuell metafor för depression i den animerade kortfilmen How Have You Been? (2020) skapad av Polly Nor och Adam Baker. Detta med målet att skapa bredare förståelse för hur visuella metaforer kan användas inom visuell kommunikation för att gestalta känslor. LÄS MER