Sökning: "film i historieundervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden film i historieundervisningen.

 1. 1. Film som didaktiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tamara Cifuentes Nunez; Dominika Takacova; [2019]
  Nyckelord :Dokumentärer; Film i historieundervisningen; Historiebruk; Historiemedvetande; Källkritik; Spelfilmer;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att ta reda på hur lärare använder film som didaktiskt verktyg i klassrummet på grundskolan 7–9. Film är så pass populär och närvarande i elevernas liv utanför skolan att den konkurrerar med skolan om uppmärksamhet. Lärarna som vi intervjuade pratade om fördelar med att visa film i historieundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Datorspel i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Engqvist; Adrian Lekenmyr; [2019]
  Nyckelord :Datorspel; Historiebruk; Historieundervisning; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att se om det går att använda datorspel i historieundervisningen, framför allt när det gäller att behandla historiebruk/historieanvändning. Utifrån detta valde vi följande frågeställning: Hur kan man arbeta med datorspel i historieundervisningen? Samt hur kan man arbeta med historiebruk med hjälp av datorspel? För att besvara ovanstående syfte och frågeställning arbetade vi genom att söka och sammanställa olika studier. LÄS MER

 3. 3. Film som läromedel i historieundervisningen : En fallstudie baserad på en lärare och sex elevers uppfattningar och tankar om film i historieundervisningen, årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jennifer Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Historielärare och film - Lärares erfarenheter av att använda film i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Barnell; Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Film; History education; History teachers; The big six; Historiebruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka historielärares syften med att använda film i sin undervisning. Studiens teoretiska perspektiv utgår från historiskt tänkande i form av Peter Seixas och Tom Mortons teori i The big six men också Klas-Göran Karlssons teori om historiebruk. LÄS MER

 5. 5. Filmer i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dominika Takacova; Tamara Cifuentes Nunez; [2018]
  Nyckelord :Media; Film; Förmågor; Historieundervisning; Identitet; Filmvetenskap; Dokumentär; Didaktik;

  Sammanfattning : I kunskapsöversikten kommer vi att undersöka med hjälp av diverse teorier, perspektiv samt vetenskapliga artiklar om ämnet filmer i historieundervisningen. Det som kom fram av undersökningen är att använda sig av media i historieundervisningen är gynnsamt och positivt, eftersom det gynnar eleverna samtidigt som det stimulerar deras lärande och utvecklar deras användning av de didaktiska förmågorna. LÄS MER