Sökning: "film påverkar samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden film påverkar samhället.

 1. 1. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER

 2. 2. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

 3. 3. Etablerade och icke-etablerade : En analys av tre filmers framställning av sociala mönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Max Gewerth; [2017]
  Nyckelord :Social patterns; established; unestablished; film; Sociala mönster; etablerad; icke-etablerad; film;

  Sammanfattning : Film is a media genre that spreads around the whole world. In other words, it is a media genre that many people take part of. Something else that most people has experience about is being part of a group, and often groupings with a power configuration between itself and other groups. LÄS MER

 4. 4. Autenticitetens regler : En studie om konstruktionen av trender och hur de påverkar företags varumärken i en viktlös ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Bergström Björn; Lars Tallberg; [2017]
  Nyckelord :Trender; Corporate branding; Autenticitet; Varumärken; Socialt kapital; Kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men har minskat kraftigt under senare år. LÄS MER

 5. 5. Intersektionalitet och simulerad historia : En intersektionell studie av det historiska samhället i Assassin’s Creed

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Elfwing; David Morin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Historia finns överallt i samhället. Den möter oss passivt genom monument, byggnader och våra medmänniskor. Vi möter den också aktivt förmedlad i olika mediekanaler i form av reklam, undervisning och underhållning. LÄS MER