Sökning: "film production"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden film production.

 1. 1. ALTERNANCE CODIQUE EN FRANÇAIS L3. Étude de la production orale d'apprenants russophones en Biélorussie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Hilding; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; l acquisition d une L3; influence translinguistique; alternance codique; la langue française; la langue russe; la langue biélorusse; språkinlärning; kodväxling; ryska språket; franska språket;

  Sammanfattning : The aim of the present essay is to contribute to the understanding of cross-linguisticinfluence in general, and more precisely in the acquisition of French L3 by Russianspeaking learners. Williams & Hammarberg (1998) put forward that the source languages, L1 and L2, take on different roles during oral L3 production of multilingual speakers, either as supplier or instrumental. LÄS MER

 2. 2. Transportborrning : Undersökningsborrning i Kiirunavaara

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Svahn; [2019]
  Nyckelord :Transportborrning;

  Sammanfattning : In the Kiirunavaara mine, the total length of drilling is about 1138000 meters each year with two different drilling methods. Production drilling is performed with a hammer drill while explorationdrilling is performed with a diamond drill. Explorationdrilling is applied toidentify the position ofthe ore and its tonnage. LÄS MER

 3. 3. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 4. 4. HDR and the Colorist : How new technology affects professionals in the motion picture industry

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jonas Westling; [2019]
  Nyckelord :HDR; High Dynamic Range; Colorist; Color correction; Color grading; Cinema; Motion picture; Digital video; Film; Postproduction;

  Sammanfattning : By utilizing a Research through Design approach this master thesis studies how technological changes might affect professionals working in the motion picture industry, specifically; how the advent of HDR (High Dynamic Range) affects the colorist. The research questions formulated are the following; (1) How can color grading in HDR be approached? (2) What effect can HDR have on visual modality? (3) What specific affordances can HDR offer the colorist? (4) How can HDR affect the creative space of the colorist? Three of the research questions are derived from the theoretical framework applied in this master thesis; starting with the social semiotic implementation of the term modality (models of reality), the Gibsonian term affordance (possibilities for action and meaning making) and its use in communications research, and lastly; the concept of creative space in motion picture production. LÄS MER

 5. 5. Dagsversens politiska innebörd : hur dagsvers skapar betydelse

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :John Sjösten; [2019]
  Nyckelord :Dagsvers; nyhetstidningar; tema; form; symbolik; Stig Dagerman; Caj Lundgren; Yngve Orrmell; Lotta Olsson; Victor Estby.;

  Sammanfattning : This study investigates the production of political meaning in the Scandinavian tradition of the dagsvers (newspaper poem), that is a particular kind of poetry published in daily newspapers, commenting on public debates and recent events. The dagsvers is a neglected literary genre in the history of Swedish literature. LÄS MER