Sökning: "film stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden film stigma.

 1. 1. Psykisk ohälsa i film : en analys om hur psykisk ohälsa kommer till uttryck och framställs i filmen “A star is born” från 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sandra Andersson; Wilma Pihl; [2022]
  Nyckelord :“A star is born”; alcohol dependence; depression; mental illness; stigmatizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although mental illness is an increasing problem, it’s still stigmatizing. A reason for this is a lack of knowledge. Research has shown that people obtain much of their knowledge through films, whereby the presentation made in movies affects the understanding and the attitudes that the environment will have to mental illness. LÄS MER

 2. 2. "Bein a idiot is no box of chocolates" : Funktionsnedsättning i litteratur och samhälle under 1900-talet i USA

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linus Ahlrichs; [2022]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; Stigma; Forrest Gump; To Kill a Mockingbird; Of Mice and Men;

  Sammanfattning : Can we create a historical timeline of disability by using works of fiction during the twentieth century?  Or rather, how do authors use society in their works of fiction, and to what extent, both positively and negatively, is this relevant to disability history? These are the fundamental questions of this essay, to examine three works of fiction in their portrayals of disabled characters, and the society they live in. The books chosen for this essay are: To Kill a Mockingbird, Forrest Gump and Of Mice and Men. LÄS MER

 3. 3. Spelfilmernas framställningar av män och kvinnor med psykisk ohälsa och dess relevans till socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Erica Lantz; Agnesa Syla; [2021]
  Nyckelord :filmframställningar; psykisk ohälsa; könsskillnader; psykosocialt perspektiv; genusperspektiv; massmedia; socialt arbete; allmänna attityder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to explore how feature films and mass media portray women and men in the late 1970s and 1990s and compare how they were represented in massmedia the period after the movie launches and what impact these portrayals can have on society. The study specifically wanted to develop an understanding of any similarities in a psychosocial perspective and the differences between the men and women in a psychosocial and through a gender perspective. LÄS MER

 4. 4. "Come out, come out, whatever you are" : En kvalitativ innehållsanalys om representationen av dissociativ identitetsstörning i film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linn Adolfsson; Magdalena Engrup; [2020]
  Nyckelord :mental illness; dissociative identity disorder; stigmatisation; trivialization; movie; psykisk störning; dissociativ identitetsstörning; stigmatisering; trivialisering; film;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys är att undersöka hur stereotyper, stigmatisering och trivialisering kring psykisk störning, närmare bestämt personer med dissociativ identitetsstörning, bibehålls genom gestaltningar i film, samt hur gestaltningen skiljer sig åt inom två filmer ur olika genrer, skräck- och komedifilm. Med filmerna Mina jag och Irene och Hide and Seek som analysunderlag, och med hjälp av ett representationsteoretiskt perspektiv, applicerades ett analysschema på sekvenser ur materialet som, genom de semiotiska analysverktygen denotation och konnotation, användes för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. "Because that's not how people are"- En kvalitativ innehållsanalys om hur psykisk ohälsa framställs i spelfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felicia Gustafsson; Linda Widarsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; norms; stigma; media; film; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the prevailing norms of mental illness, and how it is portrayed in popular culture, by analyzing four selected feature films that all highlight mental illness of some kind. We have done this through a qualitative study with a thematic analysis, in which all four films have been studied thoroughly. LÄS MER